gasfabriekKAMPEN - In de Stentor van 23 december wordt melding gemaakt van zieke werknemers bij het heibedrijf dat werkzaamheden uitvoert aan het parkeerdek aan de Buitenhaven. In dat artikel wordt aangegeven dat een oude teerlaag van de oude gasfabriek de boosdoener zou zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampereiland4KAMPEN - De fractie van de ChristenUnie in Kampen vindt het niet acceptabel dat het waterschap de dijkverzwaring rond het Kampereiland uitstelt en heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W.

De fractie wil dat het college met de provincie om tafel gaat zitten om via die weg druk te zetten op het waterschap. Spoedig herstel van de dijken rond het Kampereiland is volgens de ChristenUnie hard nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampereilandfoto2KAMPEN - Donderdagavond 15 december stemt de gemeenteraad over een motie van Gemeentebelang Kampen (GBK) waarin wordt opgeroepen de pacht voor de op Kampereiland gevestigde agrariërs niet te verhogen met 22% maar met een minimale verhoging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spoorlanden2KAMPEN - De fractie van de SP in Kampen vreest dat het huidige bedrijventerrein Spoorlanden verder in het slob raakt als er bedrijven vertrekken naar een nieuw aan te leggen stuk bedrijventerrein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lelystad Zwolle Airport klREGIO - De regio Zwolle krijgt vleugels, als het aan de lokale fracties van CDA Zwolle en CDA Kampen ligt. Onder dat motto pleiten ze gezamenlijk voor een nadrukkelijker rol van beide gemeentes bij de doorontwikkeling van Vliegveld Lelystad. Met als uiteindelijke doorstart de regionaal aansprekende naam Lelystad-Zwolle Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenhavenstraatGroenLinks Kampen is onaangenaam verrast over de mededeling van wethouder Veldhoen dat de panden aan de Boven Havenstraat gesloopt gaan worden. De fractie vindt dat onaanvaardbaar. Raadslid Niels Jeurink: “In de Gemeenteraad is hier herhaaldelijk over gesproken en is besloten dat de voor onze stad zo kenmerkende villa gerestaureerd zou gaan worden. En nu wordt, nota bene zonder dat de Gemeenteraad daarover is ingelicht, besloten tot sloop. Zo ga je niet met monumenten in onze stad om. En ook niet met besluiten van de Gemeenteraad.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampereilandfoto2- Tekst: Johan Witteveen, fractievoorzitter CU Kampen -

KAMPEN - Op de komende vergaderingen van de raad staat het Kampereiland weer op de agenda. Aanleiding is de aangekondigde pachtprijsverhoging van maar liefst 22% die de pachters voor de kiezen krijgen. Dat is misschien mooi voor de uit te keren winst door Kampereiland NV maar de ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor individuele pachters en niet te vergeten hun loonwerkers, veevoederleveranciers en andere dienstverleners en over de toekomst van het gebied als we op de huidige manier doorgaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n50DIngezonden - Gezamenlijk persbericht van GroenLinks Kampen, GroenLinks Zwolle en GroenLinks Overijssel

REGIO - GroenLinks wil dat er sneller maatregelen worden genomen die de veiligheid op de weg vergroten. De rijbaanverdubbeling laat immers nog minimaal een jaar op zich wachten. En dat terwijl er bijna wekelijks ongelukken gebeuren. Snellere maatregelen zijn niet eens moeilijk en deze zijn mogelijk voor een fractie van het bedrag dat voor de verbreding van de N50 wordt uitgetrokken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n50boddeusKAMPEN – Wethouder Veldhoen een gedeputeerde Bert Boerman waren voornemens om komende maandag af te reizen naar Den Haag om een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer voor een veiliger N50.

In de Tweede Kamer wordt echter maandag door de VVD en PvdA een motie ingediend die pleit voor verbreding van de N50. De Stentor wist donderdag al te melden dat deze motie waarschijnlijk aangenomen gaat worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 1 december weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bruinevloot kampen01KAMPEN - De gemeente Kampen wil zich inzetten op toerisme en daarbij het water een belangrijke rol laten vervullen. Om water een belangrijke plek te kunnen laten innemen bij de verdere uitbouw van Kampen als toeristische trekpleister is de fractie van Gemeente Belang Kampen van mening dat er voorzieningen moeten komen voor de aanleg van pleziervaartuigen en mogelijkheden voor het opstappen en afstappen van toeristen van boten en veren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

steigers6KAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft bij behandeling van de begroting 2016 in oktober 2015 een motie heeft ingediend om de precariorechten voor particulieren bij de plaatsing van een steiger voor onderhoudswerkzaamheden aan de eigen woning af te schaffen.

Het college ontraadde deze motie "omdat dat een gat van € 60.000,00 in de begroting zou schieten."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijsselkade3KAMPEN - Kampen kan met de organisatie van de Hanzedagen in juni 2017 een belangrijke stap kan maken in het promoten van de Hanzestad Kampen. Dat zegt Gemeente Belang Kampen (GBK). De fractie is van mening dat Kampen ook nadien aantrekkelijk moet blijven voor het toerisme. "Een belangrijke schakel in het promoten van Kampen is de binding met het water van de IJssel."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HildePallandKAMPEN – Afgelopen zaterdag is op het partijcongres van het CDA in Veghel is bekend geworden dat Hilde Palland-Mulder - fractievoorzitter van CDA Kampen – definitief op plek 21 staat van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Hilde Palland-Mulder (37) is er blij en vereerd mee. "Er is serieus kans om weer met twee CDA vertegenwoordigers vanuit Overijssel in de Tweede Kamer te komen. Dat is mooi en nodig." Hilde is de tweede kandidaat vanuit Overijssel na Pieter Omtzigt die op 4 staat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BroederpoortKAMPEN - Het SP voorstel om de Broederpoort een betere, en voor toeristen een aantrekkelijke, invulling te geven wordt door de gehele gemeenteraad omarmd. Ook het college vindt het op zoek gaan naar een andere invulling een goed idee. Dat bleek donderdagavond tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad.

SP Fractievoorzitter Richard Boddeus is blij dat het voorstel, om de poort een betere invulling te geven, breed gedragen wordt: ‘Dagelijks komen er toeristen naar Kampen en velen maken een stadswandeling. Kampen is uniek met haar drie poorten, wat is er nou leuker om de poorten ook van binnenuit te bewonderen. ‘

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n50E joopfrijlinktwitterKAMPEN - Onder het motto: "N50: genoeg is genoeg" is Gemeente Belang Kampen (GBK) een petitie gestart om de N50 veiliger te maken. "Gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel heeft al eerder aangegeven dat de provincie 5 miljoen euro beschikbaar heeft om het verbreden van het wegvak N50 Kampen – Kampen Zuid naar 2x2 rijstrokenweg van 100 km/uur mogelijk te maken. Het wachten is op de overheid die ook 5 miljoen heeft toegezegd", aldus de fractie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeermeterKAMPEN – De fractie van Gemeente Belang Kampen (GBK) is tegen het structureel verhogen van de parkeertarieven. Nadat de tarieven vorig jaar niet werden verhoogd omdat de parkeerautomaten problemen vertoonden, wil het college voor volgend jaar een verhoging doorvoeren van 7,1 procent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sluisKAMPEN - De gevonden sluisresten aan de Noordweg staan, ook politiek, in een grote belangstelling. Volgens sommige partijen is er sprake van een archeologische vondst.

Lex Zweers, raadslid van de ChristenUnie in Kampen zegt daar dit over: "Van een archeologische vondst is pas sprake als het gaat om het tijdvak van de vroegste tijd tot de middeleeuwen, en dan mag je de middeleeuwen nog ruim interpreteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

lichtuitKAMPEN - Tijdens de nacht van de nacht op 29 oktober doofden in Kampen de lichten op een aantal plaatsen. GroenLinks Kampen wil graag horen waar in onze gemeente de verlichting lager kan, of zelfs uit kan. GroenLinks zal alle tips en suggesties bundelen en aanbieden aan het college van B&W van Kampen. Samen met het college wil de fractie dan gaan bekijken hoe dat gerealiseerd kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n50boddeus

KAMPEN - Na weer een ernstig ongeluk op de N50 vindt de fractie van de SP in Kampen dat de druk opgevoerd moet worden bij minister Schultz. De partij vindt dat er nu snel actie moet worden ondernomen. Aanleiding is opnieuw een ernstig ongeluk op de N50 waar woensdag enkele auto’s bij betrokken waren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)