pontonKAMPEN - Het CDJA IJsseldelta organiseert dinsdagavond 3 februari een politiek café in café 't Ponton over godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting.
Dit naar aanleiding van de gijzeling in de Joodse supermarkt in Parijs en het vermoorden van de cartoonisten van het satirische blad Charlie Hebdo.

Tweede Kamerlid Pieter Heerma zal deze avond deelnemen aan de discussie. Politiek historicus Ewout Klei draagt een column voor en cartoonist Roy Bergsma legt uit waarom hij na Parijs langer nadenkt voor hij iets tekent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

glKAMPEN - Donderdag 5 februari organiseert GroenLinks Kampen een thema-avond over politiek en religie. Gast die avond is Ruard Ganzevoort, lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en hoogleraar praktische theologie aan de VU.

Het thema politiek en religie staat momenteel vol in de aandacht. Voor de een zijn politiek en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden, de ander vindt die verbinding vreemd of zelfs kwalijk.

Na een inleiding door Ganzevoort is er ruimschoots de gelegenheid voor dialoog.

De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en wordt gehouden op salonboot De Veerman van Kampen. Aanvang 19.30 uur.
Aanmelden via info@groenlinkskampen.nl wordt op prijs gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Eddy van HijumKAMPEN - Op vrijdagavond 23 januari kunt u in zalencentrum De Leuke Hanzestad kennismaken met Eddy van Hijum, lijsttrekker van het CDA Overijssel. Vanaf 2003 tot eind 2014 was hij Tweede Kamerlid namens het CDA.

Het doel van de avond is om inwoners van de gemeente Kampen te informeren over wat het CDA doet in de gemeente, provincie en waterschappen. Voor jongeren die straks bij de verkiezingen voor Provinciale Staten voor de eerste keer mogen stemmen, is dit een mogelijkheid om meer te weten te komen over het CDA. Het CDA heeft in Kampen met het CDJA IJsseldelta een eigen jongerenorganisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdjaKAMPEN - Op dinsdag 13 januari houdt CDJA IJsseldelta om 20.00 uur in De Bastaard een politiek café met als thema 'Het wonen in de toekomst'. Wat zijn de trends ten aanzien van wonen? Welke wensen hebben jongeren? Wat betekent dit voor het gemeentebestuur en corporaties? Welke toekomstvisie hebben zij? Wat is wonen in 2030?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brailleREGIO - Om ook blinde mensen de gelegenheid te geven zich te verdiepen in de provinciale politiek, heeft het CDA Overijssel haar verkiezingsprogramma laten omzetten naar braille. Dit document is sinds 3 januari beschikbaar voor alle blinden en slechtzienden in Overijssel.

Niet alleen Overijssel heeft haar programma omgezet naar braille, maar ook in alle andere provincies zijn de CDA provinciale verkiezingsprogramma's omgezet. Met de publicatie van het provinciale CDA programma in braille laat het CDA zien aandacht te hebben voor de ruim 300.000 blinden en slechtzienden in Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis3KAMPEN - Vandaag zouden in Kampen worden onderhandeld over een nieuwe coalitie, maar dat gaat niet door. De SGP heeft meer tijd nodig om zich daarop voor te bereiden en heeft uitstel gevraagd. De gesprekken worden nu gevoerd op vrijdag 9 en zaterdag 10 januari.

Vorige maand kwam de coalitie in zwaar weer toen SP-wethouder Gerlofsma vertrok. Naar alle waarschijnlijkheid zal zijn opvolger een SGP-er zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2016REGIO - De Statenfractie van GroenLinks roept de Overijsselse Commissaris van de Koning op samen met de burgemeesters een leuk en veilig oud en nieuwfeest vorm te geven. Het loopt totaal uit de hand volgens GroenLinks fractievoorzitter Robert Jansen. "Het is tijd dat het oud- en nieuwfeest wordt verbeterd en veiliger is. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid rondom oud en nieuw. De provincie kan hierin ook een rol spelen", aldus de fractie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerkmeldpuntKAMPEN - GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast en zonder slachtoffers. "Kampen heeft een sterke traditie in het carbidschieten. Daar is niets mis mee, zolang er veilig geschoten wordt en de overlast beperkt blijft", zegt Edwin Burgman namens de fractie. "Over de vuren is GroenLinks al jaren kritisch vanwege de milieuoverlast en de andere schade. Een handjevol mensen zorgt elk jaar weer voor tienduizenden euro's aan kosten. Dat komt voor rekening van alle burgers van onze gemeente."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verjaardagsfeestCUZWOLLE - In 2015 bestaat de ChristenUnie 15 jaar. In het kader daarvan organiseert de partij op 30 januari a.s. van 19.30 tot 22.30 uur een verjaadagsfeestje in de Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle met o.a. een verjaardagsconcert van Trinity en diverse sprekers.

De toegang is gratis voor leden en niet-leden. U kunt HIER kaarten bestellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuisCKAMPEN - Dinsdagavond is besloten dat coalitiepartners ChristenUnie, CDA en VVD gaan proberen de SGP bij de coalitie te betrekken omdat vorige week de SP-fractie uit de coalitie is gestapt.

Volgens wethouder Veldhoen (CU) is het de meeste voor de hand liggende optie om de SGP te vragen omdat die partij in de laatste gemeenteraadsverkiezingen de op een na grootste partij was.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Wethuder Gerlofsma stapt op als wehouder van de gemeente Kampen nadat de SP zich gisteravond al had teruggetrokken uit de coalitie vanwege het schrappen van de huishoudelijke hulp. Wethouder Sybren Gerlofsma, ook SP, meldde eerder al geen toezeggingen te doen dat de huishoudelijke hulp zou blijven. Voor hem voelde het standpunt van zijn fractie dan ook aan als een motie van wantrouwen. Hij had de fractie daarom tot 17.00 uur vanmiddag gegeven om terug te komen op hun besluit om uit de coalitie te stappen. Maar de fractie bleef bij haar standpunt. Reden voor Gerlofsma het wethouderschap neer te leggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gerlofsma

KAMPEN (ANP) - De SP is uit de coalitie van de gemeente Kampen gestapt. De partij besloot daartoe omdat de gemeenteraad donderdagvond bij meerderheid een voorstel de huishoudelijke zorg te schrappen aannam. Bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering gaf de partij al aan dat het schrappen van de huishoudelijke hulp een breekpunt was. Wethouder Sybren Gerlofsma, ook SP, meldde eerder al geen toezeggingen te doen dat de huishoudelijke hulp zou blijven.

Het huidige college van de gemeente Kampen bestaat uit de partijen ChristenUnie, VVD, SP en CDA.

Lees HIER de reactie van de SP zoals die gegeven wordt op hun site.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie2KAMPEN - De ChristenUnie (CU) heeft ingestemd met de begroting voor 2015. De fractie heeft bij de algemene beschouwingen nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de veranderingen in het sociaal domein. Door de decentralisaties neemt op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente voor een groep kwetsbare burgers toe. "Tegelijkertijd doen we voor het eerst sinds decennia weer een sterker beroep op de samenleving. Iedereen wordt betrokken", schrijft de fractie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

impact2KAMPEN - Het college van B&W adviseert het bestuur van werkvoorzieningschap Kampen & Dronten om de tijdelijke contracten van de 31 medewerkers van IMpact Kampen wel te verlengen. Met dit besluit vraagt het college het werkvoorzieningschap om haar eerdere besluit van 29 oktober 2013 om deze contracten te beëindigen, te herzien.

Wanneer het werkvoorzieningschap het advies overneemt, zal er op dit moment niemand ontslagen worden. Begin december neemt het werkvoorzieningschap haar besluit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

contracttekenenKAMPEN - De gemeente Kampen heeft de inkoop voor de zorg- en dienstverlening aan inwoners voor het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van Wmo, Participatie en Jeugd bijna afgerond. Deze maand zullen gemeente en aanbieders de overeenkomsten tekenen. Dan weten inwoners bij welke aanbieder zij kunnen blijven of waar zij in de toekomst terecht kunnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

steigers6KAMPEN - Gemeentebelang Kampen (GBK) heeft een motie ingediend om precariobelasting op het plaatsen van een steiger af te schaffen. Nu is het zo dat mensen, die hun huis schilderen en daar een steiger voor gebruiken die op gemeentelijke grond staat, een naheffing krijgen als de verf is opgedroogd. In de binnenstad hebben bewoners vaak geen andere keus voor het plaatsen van een steiger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eddy2ZWOLLE - Op 12 november hebben Provinciale Staten van Overijssel Eddy van Hijum benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Economie, Energie en Innovatie. Van Hijum volgt Theo Rietkerk op die per 1 november in dienst is getreden bij Landstede Groep als voorzitter van het College van Bestuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vraag-en-antwoordKAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft dit jaar twee sessies met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Doel daarvan was om inzicht te krijgen wat er leeft onder de diverse cliëntengroepen. Daarbij ging het over jeugdhulp, mantelzorgers, ouderenzorg en bijvoorbeeld de inkoop van zorg.

Dat heeft geresulteerd in een lijst met 38 vragen van uiteenlopende aard. In hoeverre de gemeente op de hoogte is van wat welke organisatie te bieden heeft, over beschermd wonen, de samenwerking met huisartsen en kerken, over het eerste aanspreekpunt, de tegenprestatie, etc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeerautomaatKAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft schiftelijke vragen gesteld over over het parkeren in de binnenstad van Kampen. Ondanks dat de parkeermeters zijn vervangen komen er nog steeds veel klachten binnen over het gebruik ervan.

In de Kamper binnenstad is kentekenparkeren ingevoerd. Bij kentekenparkeren vormt het kenteken de sleutel voor het betalen van parkeergeld. De parkeer-controleur controleert of u betaald heeft door het kenteken te scannen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

synagogeKAMPEN - De SP fractie wil dat er niet nog meer bezuinigd wordt op kunst en cultuur en gaat onderzoeken of de beoogde bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. De partij denkt dat er nog veel mogelijkheden zijn om de plaatselijke economie een impuls te geven.

Toerisme wordt in toenemende mate belangrijker voor de economie van deze gemeente. Kunst en cultuur kunnen daar een belangrijke bijdrage aan geven als die verder ontwikkeld worden, aldus de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)