pro

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. In verband met de komende verkiezingen op 20 maart heeft ProDemos een aantal handige filmpjes op Youtube gezet Waarom zou je stemmen? Hoeveel mensen zitten er in de Provinciale Staten? Dat verschilt per provincie.  Bekijk de handige playlist van Prodemus op Youtube. Dan weet je waarom, waartoe, hoe, waarvoor, en waarmee je kunt stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda overijssel

KAMPEN -  Het CDA in Overijssel en Flevoland dringen aan op een snellere aanpak van de N50 tussen Zwolle en Flevoland. Volgens de nummers 2 van de kandidatenlijsten in beide provincies, Chris Schotman uit Dronten en Wim Duitman uit Kampen, is deze weg te druk en te gevaarlijk. “De aangekondigde aanpak tussen Kampen en Kampen-Zuid is belangrijk, maar daarmee zijn we er nog niet”, vinden zij.

De verbinding tussen Zwolle  en Flevoland via Kampen is een belangrijke, maar ook drukke weg. Er gebeuren regelmatig ernstige ongevallen, soms met dodelijke afloop. Met name het deel bij Kampen is overbelast waardoor regelmatig filevorming optreedt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterschaplogo l

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet een winactie in om de waterschapsverkiezingen onder de aandacht te brengen, vooral bij de jongere kiezers. Deze winactie is te vinden op de facebookpagina van WDODelta. Op vier woensdagen wordt een zogenaamde cinemagraph geplaatst. Een cinemagraph houdt het midden tussen een foto en een video. Het thema is "We hebben allemaal iets met water".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwemmen

KAMPEN - Als het aan de gemeenteraad van Kampen ligt gaat het college aan de slag om de leeftijd voor kinderen te verlagen, van zes naar vijf jaar, die op zwemles gaan en gebruik maken van een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Donderdagavond steunde de hele raad de oproep van Kampen Sociaal. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor zwemonderwijs voor kinderen moeten ouders een laag inkomen hebben. Nu nog wordt een minimum leeftijd gehanteerd vanaf zes jaar. De raad wil nu dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn als deze verlaagd wordt naar vijf jaar. Na afloop van de raadsvergadering reageerde Kampen Sociaal raadslid Lammert Bastiaan opgetogen: “Als blijkt dat de gevolgen voor gemeente en zwembaden mee vallen kunnen we ook daadwerkelijk zwemonderwijs aan gaan bieden aan kinderen vanaf vijf jaar. Een jaar vroeger beginnen met zwemles betekent voor deze kinderen verhogen van de zwemveiligheid, in een waterrijk land als Nederland niet onbelangrijk.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GBK2

KAMPEN - Vorig najaar kaartte Gemeente Belang Kampen de toename van winkeldiefstallen in Kampen aan in de gemeenteraad. Uit de beantwoording door de burgemeester bleek toen dat de stijging was toe te schrijven aan zogenoemde 'veilige landers'. Dit zijn op voorhand kansloze asielzoekers, die komen uit landen waar geen gevaar dreigt. Politiechef Ekkel voelde zich gesterkt door deze raadsvragen en zocht daarnazelf persaandacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grlinks

KAMPEN - GroenLinks Kampen loopt zondag 10 maart samen met duizenden anderen mee met de landelijke Klimaatmars in Amsterdam. De partij nodigt iedereen die bezorgd is over klimaatverandering uit om ook mee te gaan. GroenLinks raadslid Niels Jeurink: “Het klimaat is het gesprek van de dag. De steun voor een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid is in Nederland nog nooit zo groot geweest. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en voor onze kinderen. Er is al te lang getreuzeld. Het klimaat wacht niet.” GroenLinks loopt daarom 10 maart mee in de landelijke klimaatmars in Amsterdam. Jeurink: “Wij willen concrete afspraken maken over een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont, waarbij we de lasten en de lusten eerlijk willen verdelen. Grotere vervuilers moeten zwaarder bijdragen in de kosten. Dat levert veel groene banen op.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm Bouwien Rutten website 72dcf26523

De Statenfractie van het CDA heeft opnieuw vragen gesteld over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Vorige week werd bekend dat, terwijl de inspraakprocedure loopt en er zienswijzen kunnen worden ingediend, het ministerie van Infrastructuur samen met de luchtverkeersleiding de aanvliegroutes heeft aangepast. Deze aanpassing heeft in Overijssel vooral gevolgen voor gemeente Kampen, de routes zijn namelijk verlegd naar het Noord-oosten. Woordvoerder Bouwien Rutten is er heel duidelijk over: “De chaos wordt steeds groter. De spelregels worden veranderd, terwijl het spel gespeeld wordt. De minister heeft beloofd dat er gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen. Het veranderen van de vliegroutes terwijl de inspraak procedure loopt, draagt daar absoluut niet aan bij. Veranderingen in routes betekent ook dat er veranderingen plaatsvinden in het Luchthavenbesluit en de Milieu Effectrapportage. Dat betekent dat de zienswijzes die nu ingediend zijn gebaseerd zijn op verouderde informatie. Dit kan niet! Onze inwoners hebben recht op een open, eerlijk en transparant proces. Ik wil weten wat Gedeputeerde Staten hiervan vindt en welke actie zij gaat ondernemen”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks

WILSUM - GroenLinks krijgt veel vragen over Lelystad Airport. Sommige mensen weten niet goed wat er speelt. Anderen willen iets doen en willen hun bezwaren laten horen maar weten niet hoe ze dat kunnen doen. Op woensdag 13 februari organiseerde Groen Links een spreekuur in Kampen. Een tweede avond staat gepland op maandag 18 februari in Wilsum. Dit spreekuur is in café IJsselzicht aan de Dorpsweg 50a in Wilsum van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GBK2

GBK werd benaderd door een houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Die vindt dat op sommige locaties in Kampen er te weinig algemene parkeerplaatsen zijn voor gehandicapten (dus niet op kenteken). Kampen pretendeert een inclusieve stad te willen zijn. GBK wil die mening graag aan een nader onderzoek onderwerpen. Want ook de houder van een gehandicaptenparkeerkaart doet er toe! Maar de partij wil natuurlijk wel weten of dit een ‘gevoel’ is van een of dat meer houders zijn die deze mening delen. In onze gemeente Kampen zijn in totaal 75 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Er zijn 631 inwoners houder van een gehandicaptenparkeerkaart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk

Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van woensdag 13 februari 2019, pleitten GBK en PvdA voor een ander strooisel dan het rubbergranulaat (vermalen autobanden - chemisch afval) op de kunststof sportvelden. Ook Kampen Sociaal was tegenstander. Wij zijn er namelijk niet gerust op dat op een dergelijke ondergrond gesport kan worden zónder dat (op latere leeftijd) gezondheidsproblemen gaan ontstaan. D’66 vindt sporten en bewegen heel belangrijk en raadde dat iedereen aan. Ja, wij ook. Maar dát was niet de vraag. Wij vinden dat álle gezondheidsrisico’s uitgesloten moeten worden. Punt. Uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

valentijnskaart

KAMPEN - Op 14 februari verraste D66 Kampen de vrijwilligers van de stichting Weg van Kunst met een Valentijnstaart. Met de taart -voorzien van een groot groen hart- wil D66 de vrijwilligers van Weg van Kunst in het zonnetje zettenAl zestien jaar lang organiseert Weg van Kunst tijdens het museumweekend een kunstroute door de oude binnenstad van Kampen. Kyra Selles, D66-burgerraadslid en kandidaat bij de verkiezingen voor de provinciale staten, reikte de taart uit. Volgens de enthousiaste Selles is Weg van Kunst iets waar Kampen trots op mag zijn: “Weg van Kunst verbindt kunst met onze prachtige binnenstad. Door kunstenaars in Kamper woonkamers te laten exposeren, laat je zien dat kunst iets heel gewoons is. Kunst is niet alleen voor in een museum, maar gewoon voor thuis.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gotisch huis

KAMPEN - De plaatselijke partij Kampen Sociaal wil dat het college in actie komt om het Gotisch Huis te redden van verder verval. Het historisch gebouw van omstreeks 1500 staat inmiddels 10 jaar leeg en heeft achterstallig onderhoud.  Hoewel het Gotisch Huis geen eigendom van de gemeente is wil de fractie toch actie van het college en heeft ze schriftelijke vragen gesteld. Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus wil van het college weten welke actie ze gaat ondernemen om verder verval van het eeuwenoude pand tegen te gaan: ‘Het Gotisch Huis is een van de bijzondere monumenten in onze stad. Tot 2009 deed het dienst als gemeentelijk museum, nadien staat het leeg en is het verval ingetreden. Als we het belangrijk vinden om monumenten te behouden voor de toekomst dan moet je dat ook serieus nemen en ervoor zorgen dat monumenten ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Nu lijkt er weinig aandacht aan het pand besteed te worden, dat is niet alleen jammer te noemen, het is ook zorgelijk.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

KAMPEN - In de dagbladen Trouw van 2 februari jl., en De Stentor van 4 februari jl. las de ChristenUnie alarmerende berichten over de problemen bij Veilig Thuis ten aanzien van de afhandeling van meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijssel

KAMPEN - Als het aan de gemeenteraad van Kampen ligt komt ‘The Great Bubble Barrier’,  de luchtbellenbarrière die plastic afval uit rivieren kan halen, permanent in de IJssel te liggen. Donderdagavond steunden alle partijen fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal in de oproep aan het college om werk te maken van een schonere IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen moet nu met betrokken partijen als Rijkswaterstaat, het Waterschap en de Provincie om tafel gaan zitten om plaatsing van het luchtbellengordijn mogelijk te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koggewerf2

KAMPEN -  Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt wordt het project ‘de Koggewerf’ spoedig aangepakt. Vorige maand stapte de projectleider op, hij gaf de opdracht terug aan de gemeente om het gebied financieel rendabel te maken. Het gebied tegenover de nieuwe parkeergarage aan de rand van Brunnepe staat al jarenlang op de nominatie om her ontwikkeld te worden. De fractie wilde van het college woensdagavond weten wat ze nu voor ogen heeft met de werf, Kampen Sociaal raadslid Lammert Bastiaan: ‘Een jaar lang heeft een projectleider aan het plan gewerkt zonder resultaat. Wij willen weten wat de toekomst is voor het gebied en of het college op de ingeslagen weg door wil gaan. Net voor de feestdagen lezen we in de krant dat de eerste verkenning op niets is uitgelopen, dat is jammer maar er moet nu wel iemand de regie nemen om de locatie te gaan ontwikkelen.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PERSFOTO 1

KAMPEN -  Joeri Pool (25) uit Kampen is kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij staat op plek 3 van de lijst van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en is daarmee de hoogste nieuwkomer. De PVV heeft momenteel 5 zetels in de Provinciale Staten.

Joeri woont sinds 2016 in Kampen en studeerde Geschiedenis en Politiek & Maatschappij aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkt als beleidsmedewerker Infrastructuur & Waterstaat voor de PVV fractie van de Tweede Kamer en was daarvoor werkzaam bij Rijkswaterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CD

KAMPEN - Het CDA Kampen trapt donderdagavond 24 januari het jaar 2019 af met een nieuwjaars-toost in het Gouden Hart hotel. Belangstellenden zijn van harte welkom! De bijeenkomst kent een kort interactief programma waaraan iedereen kan deelnemen om de belangrijke onderwerpen voor Ons Kampen voor 2019 te verkennen. Om 21u wordt er geproost op het nieuwe jaar en is er verder ruim gelegenheid om elkaar te spreken en te ontmoeten. Ook de Kamper CDA kandidaten voor de provinciale verkiezingen, Wim Duitman en Henk Selles, waterschapsbestuurder Bas Wonink en eerste kamer kandidaat Theo Rietkerk zijn present.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval 1

KAMPEN -De fractie van Kampen Sociaal wil dat de gemeente meer gaat doen om zwerfafval tegen te gaan. De plaatselijke partij wil van het college weten welke extra inspanning ze gaat leveren om dat te bewerkstelligen en wil dat de hoop troep die in sloten, bermen en in het stuikgewas aanwezig is structureler wordt opgeruimd.

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus wordt het tijd dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van zwerfafval: ‘Als je door de gemeente fietst zie je veel (plastic) flessen, blik en ander verpakkingsmateriaal in de natuur liggen, dit afval wordt niet of slecht afgebroken, is slecht voor vissen en vogels en bovendien storen veel mensen zich eraan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

C5E8A83C A994 436A AD3C F9E03007418F

KAMPEN - Tijdens het laatste ontwerpatelier van het gebied Bolwerk Buitenwacht werd het definitieve ontwerp van het gebied gepresenteerd. Het gebied moet een mix worden van parkeren, fietsenstalling, ontspanning en vooral veel groen. Dit ontwerp kwam tot stand door experts en burgers samen te laten participeren in het atelier. De fractie van de ChristenUnie ziet deze vorm van participatie als voorbeeld voor toekomstige projecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie kampen

IJSSELMUIDEN - Met de komst van vier woningen aan de Dorpsweg, lijkt een start van project Slenke Es aanstaande. De ChristenUnie hoopt dat met deze start na jarenlange planvorming tempo komt in de ontwikkeling van deze open plek in IJsselmuiden. Woningbouw in IJsselmuiden is belangrijk voor de inwoners van het dorp. De fractie is benieuwd naar het totale plan, waarin zij hoopt dat ook het gebied van de voormalige Trekschuit meegenomen zal worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)