KRUI

IJSSELMUIDEN - Hij is nog maar een paar weken oud en nu al leidt de nieuwe rotonde aan de Oosterlandenweg in IJsselmuiden tot gefronste wenkbrauwen. Waar doorgaans mensen voorrang hebben als ze eenmaal op de rotonde rijden is dat bij deze rotonde gedeeltelijk het geval en leidt daardoor tot gevaarlijke situaties. De fractie van Kampen Sociaal gaat het college om opheldering vragen; ‘De gekozen situatie levert onduidelijkheid op voor de chauffeurs.’

Fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal kreeg te horen dat de nieuwe rotonde verwarring schept: ‘Zit je eenmaal op de rotonde moet je anderen op een gedeelte van de rotonde voor laten gaan, bij alle andere rotondes in de gemeente is dat niet het geval. Het geeft onduidelijkheid en  de eerste aanrijding heeft daar al binnen 24 uur plaatsgevonden.’ De fractie wil van het college weten waarom er juist voor deze oplossing gekozen is en wat ze aan de ontstane situatie gaan doen.

De nieuwe rotonde is aangelegd voor de uitbreiding van industrieterrein Spoorlanden aan de overkant van de Oosterlandenweg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1230336

KAMPEN - D66 en VVD willen dat het college nu snel besluit dat supermarkten op zondag open mogen. De partijen doen een gezamenlijke oproep aan het college om dit nog voor december van dit jaar te regelen. Vorig jaar oktober kwam D66 al met het initiatiefvoorstel voor openstelling van supermarkten op zondagmiddag. Dat kreeg toen geen meerderheid maar zwengelde wel het debat aan. Het werd één van de grote thema’s van de gemeenteraadsverkiezingen in Kampen. Maar na de installatie van het nieuwe college werd het stil. De nieuwe coalitie van CDA, ChristenUnie, Groenlinks en GBK wilde eerst opnieuw een breed maatschappelijk debat voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

11700581 926229787433835 3386128488499358710 o

KAMPEN - Tijdens het laatste weekend van oktober gaat de wintertijd in en tegelijkertijd wordt er aandacht gevraagd voor het donker tijdens Nacht van de Nacht. In tal van gemeenten gaat het licht uit en in het hele land zijn er honderden activiteiten die aandacht vragen voor het donker. GroenLinks Kampen geeft hier inmiddels traditiegetrouw, op een creatieve manier, aandacht aan. Dit jaar met de fotowedstrijd ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Laat met een foto zien wat voor jou de schoonheid van donker betekent. Marijke Drost: “We willen mensen bewust maken van het donker, de functie en de urgentie ervan, maar ook de mogelijkheden die het donker biedt. GroenLinks verbindt de Nacht van de Nacht al jaren met cultuur. Dit jaar is het fotografie. Zo inspireren we mensen om stil te staan bij het belang van het duisternis en om te zien hoe mooi donker kan zijn.” 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen1

KAMPEN - Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. “De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren”  aldus Hardy Wellenberg van de CDA fractie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grlinks

KAMPEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben ook namens Overijsselse gemeenten aan de minister laten weten dat opening van Lelystad Airport niet mag plaatsvinden zo lang het luchtruim nog niet is heringedeeld en er lang laag gevlogen wordt door vliegtuigen. De brief is ook namens de gemeente Kampen geschreven. Het initiatief voor de brief aan minister Van den Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu (I&M) komt uit het bestuurlijk overleg Lelystad Airport, waarin wethouder Irma van der Sloot namens Kampen deelneemt. GroenLinks Kampen is blij met de scherpere stellingname van gemeenten en de provincie Overijssel. De brief heeft de instemming van GroenLinks.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66

KAMPEN - D66 Kampen wil dat het college van burgermeester en wethouders maatregelen neemt om ernstige bijtincidenten in de toekomst te voorkomen. De fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het Kamper college van B&W.  Onlangs raakte een jonge zwangere vrouw in Kampen ernstig gewond door de beten van een agressieve hond. De afgelopen jaren kende Kampen verscheidene zeer ernstige bijtincidenten. Zo verminkte een hond eerder een vijfjarig jongetje.  Volgens D66 moet Kampen in actie komen om dit soort leed in de toekomst te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

e4602d57290384743be0ceffd87ba9a8305bafd8

Raadspraat Martine Wiltjer-Rozema

Het is zomervakantie en dus hebben wij als gemeenteraad enkele weken geen raadsvergaderingen. Ondanks dat wordt deze stad ook nu bestuurd en gaat het leven in Kampen gewoon door. Een week geleden las ik op de site van NOS dat het gebruik van lachgas groeit onder jongeren. In het artikel stond te lezen dat voor veel gemeenten lachgas een groot dilemma vormt. Het artikel beschrijft dat lachgas al langere tijd bezig is met een opmars en gewoon te bestellen is in de horeca aan de bar. En ook in Kampen hebben we met deze problematiek te maken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen1

KAMPEN - De eerste week van oktober is het ‘de week van de toegankelijkheid’. Het thema dit jaar is ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’ en gaat over vrijetijdsbesteding. Onderdeel van de activiteiten in deze week is de ongehinderd testdag. Een dag waar de focus ligt op goede voorbeelden van toegankelijke plekken in de gemeente. Het doel van deze dag is dan ook om mensen met en zonder een beperking locaties binnen de gemeente te laten testen op toegankelijkheid. Niet alleen restaurants, winkels en vrije tijdslocaties, maar ook openbare locaties zoals het gemeentehuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Politie 2

KAMPEN - Op vrijdag 3 augustus om 01.50 uur heeft de politie in Nijverdal een 21-jarige man uit Kampen aangehouden. Uit ingesteld onderzoek bleek dat de man onder invloed van drugs reed. Van de bestuurder is op het politiebureau in Nijverdal door een GGD-arts bloed afgenomen, wat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag is gestuurd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat de waarden boven de wettelijke norm waren. Hij heeft het bureau verlaten met een rijverbod.

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwlocatie parallelweg

IJSSELMUIDEN - De fractie van Kampen Sociaal wil opheldering van het college waarom ze in kon stemmen met bouwplannen aan de Parallelweg 1 en 2. Tegen het advies in van haar eigen ambtenaren en de provincie Overijssel heeft het vorige college op de laatste week van haar zittingstermijn goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied. De betreffende bouwplannen zijn in strijd met de gebiedsvisie Dorpsrand IJsselmuiden.

Fractievoorzitter Richard Boddeus is zeer verbaasd over de gang van zaken: ‘Vorige week werden we onaangenaam verrast door het bericht dat de provincie een duidelijk nee had uitgesproken rondom de plannen voor de Parallelweg. De gemeenteraad is niet actief geïnformeerd, de bestemmingsplanprocedure is inmiddels in gang gezet.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD

KAMPEN - Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban. Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn plaatselijke commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b6d5caea902f2f605c533a5d3cba87ed947e23f0

IJSSELMUIDEN  - Maandagavond 16 juli 2018 was er een aanvullende informatieavond over het grondwateronderzoek. Deze werd gehouden in De Hoeksteen te IJsselmuiden. Namens GBK waren Bruno Karel en Piet Bergstra aanwezig.

De provincie Overijssel laat in samenwerking met de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek doen naar de verspreiding van een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen onder een deel van de wijk ‘Zandberg’ en in de Koekoekspolder te IJsselmuiden. Het onderzoek is in november 2017 opgestart. De resultaten zijn in het eerste kwartaal van 2018 bekend geworden. Hieruit blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdja

KAMPEN - Het CDJA IJsseldelta organiseert op dinsdagavond 3 juli een politiek café in de Cellesbroederspoort. Deze keer verlenen alle politieke partijen hun medewerking aan de avond waarin teruggeblikt wordt op de campagne en de verkiezingsuitslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jan Peter van de Sluis 002

KAMPEN - Op maandag 11 juni 2018 is Jan Peter van der Sluis als wethouder geïnstalleerd. De heer Van der Sluis heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur zowel lokaal als provinciaal, was werkzaam als Bestuurs- en concernadviseur bij de provincie Overijssel en was tot voor kort de voorzitter van de ChristenUnie. De heer Van der Sluis was al voor de verkiezingen als kandidaat-wethouder door de ChristenUnie aangewezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

twitter groenlinks

KAMPEN - De gemeenteraad heeft een voorstel van de PvdA om na een gemeenteraadsvergadering geen alcohol meer te schenken, afgeschoten. Ook GroenLinks stemde tegen. De raad sprak over een motie van de PvdA die ‘drooglegging’ van het gemeentehuis voorstelt: een verbod op het drinken van wijn en bier na de gemeenteraad, om een voorbeeld te stellen aan jongeren en anderen die te veel drinken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4596

KAMPEN -  De fractie van Kampen Sociaal wil dat de proef ‘paspoort op afspraak’ stopgezet wordt als blijkt dat mensen in de problemen komen. De partij vroeg woensdagavond tijdens de raadsvergadering burgemeester Koelewijn coulant om te gaan met mensen die op de bonnefooi naar het gemeentehuis komen om een reisdocument aan te vragen.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus vindt dat de proef op een ongelukkig moment komt: ‘Over drie weken begint de zomervakantie en veel mensen vragen dan een reisdocument aan. Als mensen naar het gemeentehuis komen en bij de aanmeldzuil weer weg worden gestuurd met het verzoek later op de dag terug te komen zien wij dat niet als service.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

10d081ac5ff14ee9d522f0d359e46b7323621355

- door Albert Holtland, fractievoorzitter GBK - 

Dat GBK werd uitgenodigd door de ChristenUnie om aan de coalitieonderhandelingen deel te nemen was te verwachten. Immers wij hadden een flinke verkiezingsoverwinning behaald. We werden zelfs de tweede partij in Kampen met 5 zetels in de raad. Dat die coalitieonderhandelingen lukten en zelfs in een hele goede sfeer verliepen, hadden waarschijnlijk veel minder mensen verwacht. Maar de onderhandelende partijen konden en wilden elkaar vinden. En het lukte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2dc38228150c405bfd06c7d3e8fd4df55a1beea9

- door Nieke Jansen - 

GroenLinks verzilvert de winst van twee naar vier zetels met deelname in het college. Sinds half april werkten CU, GBK, CDA en GroenLinks aan de plannen voor de komende periode van vier jaren. Er ligt nu een krachtig coalitieakkoord. GroenLinks zet daar van harte een handtekening onder, geeft fractievoorzitter Nieke Jansen aan: “Ik kijk terug op weken waarin we stevig en goed samenwerkten. Deze start geeft vertrouwen. Socialer, groener en (h)eerlijker, beloofden wij in de campagne. Het zit er allemaal in!”

‘Verandering begint hier’ was de kop van het GroenLinks programma. De vier partijen gaan samen een aantal flinke stappen zetten. Kampen wordt duurzamer door de omslag naar schone energie en vergroening van wijken. De gemeente gaat toegankelijk worden, zodat iedereen erbij hoort en mee kan doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampensociaal

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil uitbreiding van zonnepanelen stimuleren op daken van gebouwen. Daarnaast vindt de partij dat vruchtbare landbouwgrond niet vol gezet moet worden met panelen. Dat concludeert de partij in aanloop naar de vergadering van volgende week waarin de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen‘ moet afgeven over een gepland zonnepanelenpark in IJsselmuiden. Commissielid Lenie van Asselt licht toe: ‘De energietransitie is inmiddels volop bezig, we moeten van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Zonnepanelen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Daarom moeten we zoveel als mogelijk mensen stimuleren de panelen te plaatsen op daken van woningen, kantoren en bedrijven.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks vormen de komende gemeenteraadsperiode de nieuwe coalitie. Onder aanvoering van de ChristenUnie en onder leiding van formateur Remmelt de Boer zijn de vier partijen gekomen tot een coalitieprogramma voor de komende vier jaren. 

Hiermee gaan de vier partijen met vertrouwen en vol energie aan de slag: “Wij willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en die meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)