kievitjongKAMPEN - GroenLinks stelde in het voorjaar een aantal vragen naar aanleiding van vuurwerk tijdens Sail in het uiterwaardengebied. De antwoorden leidden niet tot nieuw beleid of een andere aanpak. Daarom stelde GroenLinks de kwestie op 10 september tijdens de commissie Bestuur en Middelen opnieuw aan de kaak.

De gemeente erkent dat afsteken van vuurwerk extreme schrikreacties bij vogels en andere dieren teweeg kan brengen, tot een afstand van drie kilometer van de ontbrandingslocatie. De raad heeft in juli afgesproken dat er vuurwerkvrije zones moeten komen tijdens oud en nieuw op diverse plekken in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jwschutte2KAMPEN - Jan Willem Schutte, fractielid van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Kampen, neemt om gezondheidsredenen tijdelijk ontslag als raadslid. Raadsleden hebben de mogelijkheid om bij langdurige ziekte een verzoek tot tijdelijk ontslag in te dienen. In dat geval kan een tijdelijke opvolger worden benoemd. Dat wordt Marjan Palland. Zij is momenteel steunfractielid van de ChristenUnie en heeft zitting in de Commissie Ruimtelijke ontwikkeling. Marjan Palland wordt in de gemeenteraadsvergadering van 18 september 2014 beëdigd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sonnenberch2

KAMPEN - Hoewel er in de afgelopen jaren diverse keren werd naar gevraagd, was de toenmalige wethouder Pieter Treep van mening dat we ons als gemeente geen zorgen hoefden te maken voor de kosten van het vertrekkende personeel van de besloten vennootschap Sportfondsen Kampen B.V.. Het bedrag dat we als gemeente uitspaarden door de vroegtijdige verkoop van Sonnenberch in IJsselmuiden (€ 400.000) zou ruim voldoende zijn voor het bekostigen van het op te stellen sociaal plan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlinks kampenKAMPEN - De fractie van GroenLinks stelt vragen over de situatie bij RTV IJsselmond. Fractievoorzitter Nieke Jansen wil dat duidelijk wordt of er inderdaad sprake is van misbruik van subsidiegelden en onder meer weten in hoeverre de gemeente voldoende toezicht heeft gehouden. Stichting RTV IJsselmond is in deze zomer menigmaal in het nieuws geweest omdat sprake zou zijn van ongeoorloofde uitgaven. Uit gesprekken met (oud-) bestuurders en (oud-) vrijwilligers ontstaat het beeld dat er reden is om gedegen onderzoek te doen naar de gang van zaken in RTV IJsselmond met name op bestuurlijk vlak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - CDA-bestuur en -fractie openen het nieuwe school- en werkseizoen met een gezinsuitje voor groot en klein in de speeltuin bij het Engelenbergplantsoen. Vrijdagmiddag 15 augustus hebben (groot-)ouders en kinderen gratis toegang tot de Speelpoort. Wees welkom! Terwijl de kinderen spelen, kunnen de ouders in gesprek met elkaar of kunt u ons als CDA- bestuurders en/of raadsleden ontmoeten en aanspreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)