38a17487cb0273e02c5294e708e1c08b77ba2f1f

Op maandag 12 november en woensdag 14 november vond in de raadzaal de behandeling plaats van de perspectiefnota 2019 – 2022 en programmabegroting 2019. Tijdens de algemene beschouwingen kondigde fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan Willem Schutte een motie “Hospice” aan. Deze motie vraagt het College om een onderzoek te doen bij vertegenwoordigers van lokale zorgverleners en zorgvragers, naar de behoefte aan en initiatieven voor een hospice binnen onze gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 Logo

KAMPEN - Maar liefst drie Kampenaren staan er op de concept-kandidatenlijst van D66 voor de komende provinciale verkiezingen: Kyra Selles, Pascal Jacobs en Niels Dokter. De drie kandidaten spelen een thuiswedstrijd als ze zich op 17 november aan de leden presenteren: het regio congres van D66 Overijssel wordt dan voor het eerst gehouden in Kampen. Bijzondere gast is Rob Jetten, de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspaaltje

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal is blij dat het college besloten heeft de fietspaaltjes, op een enkele na, niet terug te plaatsen aan het einde van de winter. De partij vroeg het college eerder dit jaar de paaltjes te laten verwijderen omdat ze geregeld ongelukken veroorzaken. Afgelopen week gaf het college aan mee te gaan in de wens van Kampen Sociaal. Na de winter worden de meeste paaltjes niet teruggeplaatst tot opluchting van fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘De fietspaaltjes zorgen geregeld voor ongelukken. Gekneusde enkels en knieën en open wonden zorgen voor veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten door ziekteverzuim en ziekenhuiskosten. Als verpleegkundige zie ik ze geregeld voorbijkomen, het zijn de ongelukken die de krant niet halen.’

Wijkverenigingen worden op de hoogte gebracht van het genomen besluit.

Schrijf reactie (0 Reacties)

PVDALIJST

KAMPEN - Op zaterdag 3 november is tijdens de ledenvergadering van de PvdA Overijssel de kandidatenlijst vastgesteld voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. Op de lijst staan ook twee Kampenaren, Ronald Klappe en Berry van Brink. Ronald is op dit moment burgerraadslid voor de PvdA en zit in de commissie inwoners. Berry is lid van de schaduwfractie. Beide gaan voor een sociaal en rechtvaardig Overijssel, een provincie waar iedereen een goed leven kan leiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

pvda

KAMPEN - Aanstaande donderdag stemt de raad over het initiatiefvoorstel van D66, VVD en PvdA over de proef met open supermarkten op zondag. Er ligt ook een voorstel van de coalitie van CDA. CU, GBK en GroenLinks. Aan de PvdA werd gevraagd wat de verschillen zijn.

Waarom deze twee voorstellen?
Ondernemers en inwoners hebben tijdens de verkiezingen vaak de wens geuit om op zondag open te mogen. Alle politieke partijen hebben in de campagne hun mening laten horen. Er werd verwacht dat het nieuwe college een besluit zou nemen maar dat gebeurde niet. GBK, CDA, CU en GroenLinks willen eerst een gesprek met de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GROEN

KAMPEN - De fractie van Kampen Sociaal wil het onderhoud van bomen en struiken weer naar een hoger plan tillen. Tijdens de economische crisis heeft de gemeente Kampen fors bezuinigd op het onderhoud van groen in de wijken, het niveau werd  teruggebracht naar ‘basis’. Het is nu tijd om weer te investeren in de stad stelt fractievoorzitter Richard Boddeus: ‘Jarenlang heeft de verzorging van het groen in de gemeente op het laagste niveau gestaan. Nu de crisis voorbij is, en er niet meer fors bezuinigd hoeft te worden, mag er wel weer meer onderhoud gepleegd worden. We horen van verschillende kanten dat bomen overlast veroorzaken omdat ze niet om de zoveel tijd gesnoeid worden. Struiken groeien snel en ook deze hebben op zijn tijd onderhoud nodig en het onkruid rijst op meerdere plekken de pan uit.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dv

KAMPEN - Komend voorjaar kunnen Kampenaren definitief genieten van een IJsselstrand. Donderdag besloot de gemeenteraad van Kampen het strandje naast de Stadsbrug beter toegankelijk te maken. Voor de veehouder die nu de grond pacht, zoekt de gemeente een alternatief. De afgelopen jaren werd het strandje naast de Stadsbrug populair bij Kampenaren. Echter de eigenaar van het land - de gemeente Kampen- verpacht het land aan een boer die er zijn jongvee laat grazen. Strandbezoek werd oogluikend toegelaten. Dat leverde regelmatig overlast op voor de boer, maar leidde ook tot zorgen over de veiligheid van bezoekers. Zo stelde de VVD afgelopen zomer vragen over een loslopende stier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KRUI

IJSSELMUIDEN - Hij is nog maar een paar weken oud en nu al leidt de nieuwe rotonde aan de Oosterlandenweg in IJsselmuiden tot gefronste wenkbrauwen. Waar doorgaans mensen voorrang hebben als ze eenmaal op de rotonde rijden is dat bij deze rotonde gedeeltelijk het geval en leidt daardoor tot gevaarlijke situaties. De fractie van Kampen Sociaal gaat het college om opheldering vragen; ‘De gekozen situatie levert onduidelijkheid op voor de chauffeurs.’

Fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal kreeg te horen dat de nieuwe rotonde verwarring schept: ‘Zit je eenmaal op de rotonde moet je anderen op een gedeelte van de rotonde voor laten gaan, bij alle andere rotondes in de gemeente is dat niet het geval. Het geeft onduidelijkheid en  de eerste aanrijding heeft daar al binnen 24 uur plaatsgevonden.’ De fractie wil van het college weten waarom er juist voor deze oplossing gekozen is en wat ze aan de ontstane situatie gaan doen.

De nieuwe rotonde is aangelegd voor de uitbreiding van industrieterrein Spoorlanden aan de overkant van de Oosterlandenweg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1230336

KAMPEN - D66 en VVD willen dat het college nu snel besluit dat supermarkten op zondag open mogen. De partijen doen een gezamenlijke oproep aan het college om dit nog voor december van dit jaar te regelen. Vorig jaar oktober kwam D66 al met het initiatiefvoorstel voor openstelling van supermarkten op zondagmiddag. Dat kreeg toen geen meerderheid maar zwengelde wel het debat aan. Het werd één van de grote thema’s van de gemeenteraadsverkiezingen in Kampen. Maar na de installatie van het nieuwe college werd het stil. De nieuwe coalitie van CDA, ChristenUnie, Groenlinks en GBK wilde eerst opnieuw een breed maatschappelijk debat voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

11700581 926229787433835 3386128488499358710 o

KAMPEN - Tijdens het laatste weekend van oktober gaat de wintertijd in en tegelijkertijd wordt er aandacht gevraagd voor het donker tijdens Nacht van de Nacht. In tal van gemeenten gaat het licht uit en in het hele land zijn er honderden activiteiten die aandacht vragen voor het donker. GroenLinks Kampen geeft hier inmiddels traditiegetrouw, op een creatieve manier, aandacht aan. Dit jaar met de fotowedstrijd ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Laat met een foto zien wat voor jou de schoonheid van donker betekent. Marijke Drost: “We willen mensen bewust maken van het donker, de functie en de urgentie ervan, maar ook de mogelijkheden die het donker biedt. GroenLinks verbindt de Nacht van de Nacht al jaren met cultuur. Dit jaar is het fotografie. Zo inspireren we mensen om stil te staan bij het belang van het duisternis en om te zien hoe mooi donker kan zijn.” 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen1

KAMPEN - Het CDA wil dat de gemeente sportclubs gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. “De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren”  aldus Hardy Wellenberg van de CDA fractie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grlinks

KAMPEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben ook namens Overijsselse gemeenten aan de minister laten weten dat opening van Lelystad Airport niet mag plaatsvinden zo lang het luchtruim nog niet is heringedeeld en er lang laag gevlogen wordt door vliegtuigen. De brief is ook namens de gemeente Kampen geschreven. Het initiatief voor de brief aan minister Van den Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu (I&M) komt uit het bestuurlijk overleg Lelystad Airport, waarin wethouder Irma van der Sloot namens Kampen deelneemt. GroenLinks Kampen is blij met de scherpere stellingname van gemeenten en de provincie Overijssel. De brief heeft de instemming van GroenLinks.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66

KAMPEN - D66 Kampen wil dat het college van burgermeester en wethouders maatregelen neemt om ernstige bijtincidenten in de toekomst te voorkomen. De fractie van D66 heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het Kamper college van B&W.  Onlangs raakte een jonge zwangere vrouw in Kampen ernstig gewond door de beten van een agressieve hond. De afgelopen jaren kende Kampen verscheidene zeer ernstige bijtincidenten. Zo verminkte een hond eerder een vijfjarig jongetje.  Volgens D66 moet Kampen in actie komen om dit soort leed in de toekomst te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

e4602d57290384743be0ceffd87ba9a8305bafd8

Raadspraat Martine Wiltjer-Rozema

Het is zomervakantie en dus hebben wij als gemeenteraad enkele weken geen raadsvergaderingen. Ondanks dat wordt deze stad ook nu bestuurd en gaat het leven in Kampen gewoon door. Een week geleden las ik op de site van NOS dat het gebruik van lachgas groeit onder jongeren. In het artikel stond te lezen dat voor veel gemeenten lachgas een groot dilemma vormt. Het artikel beschrijft dat lachgas al langere tijd bezig is met een opmars en gewoon te bestellen is in de horeca aan de bar. En ook in Kampen hebben we met deze problematiek te maken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda kampen1

KAMPEN - De eerste week van oktober is het ‘de week van de toegankelijkheid’. Het thema dit jaar is ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’ en gaat over vrijetijdsbesteding. Onderdeel van de activiteiten in deze week is de ongehinderd testdag. Een dag waar de focus ligt op goede voorbeelden van toegankelijke plekken in de gemeente. Het doel van deze dag is dan ook om mensen met en zonder een beperking locaties binnen de gemeente te laten testen op toegankelijkheid. Niet alleen restaurants, winkels en vrije tijdslocaties, maar ook openbare locaties zoals het gemeentehuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Politie 2

KAMPEN - Op vrijdag 3 augustus om 01.50 uur heeft de politie in Nijverdal een 21-jarige man uit Kampen aangehouden. Uit ingesteld onderzoek bleek dat de man onder invloed van drugs reed. Van de bestuurder is op het politiebureau in Nijverdal door een GGD-arts bloed afgenomen, wat voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag is gestuurd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat de waarden boven de wettelijke norm waren. Hij heeft het bureau verlaten met een rijverbod.

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwlocatie parallelweg

IJSSELMUIDEN - De fractie van Kampen Sociaal wil opheldering van het college waarom ze in kon stemmen met bouwplannen aan de Parallelweg 1 en 2. Tegen het advies in van haar eigen ambtenaren en de provincie Overijssel heeft het vorige college op de laatste week van haar zittingstermijn goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied. De betreffende bouwplannen zijn in strijd met de gebiedsvisie Dorpsrand IJsselmuiden.

Fractievoorzitter Richard Boddeus is zeer verbaasd over de gang van zaken: ‘Vorige week werden we onaangenaam verrast door het bericht dat de provincie een duidelijk nee had uitgesproken rondom de plannen voor de Parallelweg. De gemeenteraad is niet actief geïnformeerd, de bestemmingsplanprocedure is inmiddels in gang gezet.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD

KAMPEN - Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban. Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn plaatselijke commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b6d5caea902f2f605c533a5d3cba87ed947e23f0

IJSSELMUIDEN  - Maandagavond 16 juli 2018 was er een aanvullende informatieavond over het grondwateronderzoek. Deze werd gehouden in De Hoeksteen te IJsselmuiden. Namens GBK waren Bruno Karel en Piet Bergstra aanwezig.

De provincie Overijssel laat in samenwerking met de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoek doen naar de verspreiding van een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen onder een deel van de wijk ‘Zandberg’ en in de Koekoekspolder te IJsselmuiden. Het onderzoek is in november 2017 opgestart. De resultaten zijn in het eerste kwartaal van 2018 bekend geworden. Hieruit blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdja

KAMPEN - Het CDJA IJsseldelta organiseert op dinsdagavond 3 juli een politiek café in de Cellesbroederspoort. Deze keer verlenen alle politieke partijen hun medewerking aan de avond waarin teruggeblikt wordt op de campagne en de verkiezingsuitslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)