wijnglas

KAMPEN - De PvdA-fractie in Kampen wil af van alcoholische dranken na afloop van de gemeenteraadsvergaderingen. Aanleiding hiervan is een informatienota over de quickscan van Mainline dat verscheen over de schadelijke effecten van alcohol. Fractievoorzitter Janita Tabak: ‘Als gemeenteraad hebben wij een voorbeeldfunctie in Kampen. Het zou hypocriet zijn als we de gevolgen van alcohol in de raad bespreken en na afloop van de vergadering er met elkaar een borrel op drinken.’ 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018

KAMPEN - ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks vormen komende gemeenteraadsperiode de nieuwe coalitie. Onder aanvoering van de ChristenUnie en onder leiding van formateur Remmelt de Boer zijn de vier partijen gekomen tot een coalitieprogramma voor de komende vier jaren. Daarmee gaan de vier partijen met vertrouwen en vol energie aan de slag: “Wij willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en die meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

twitter groenlinks

KAMPEN - Woensdag 6 juni reikt GroenLinks Kampen voor de negende keer het Groene Lintje uit, dé onderscheiding voor mensen en organisaties die zich bijzonder inzetten voor natuur, milieu en duurzaamheid in de gemeente Kampen. Ook dit jaar staat Het Groene Lintje in het teken van Wereld Milieu Dag. Op deze dag is er extra aandacht voor alles wat mensen en bedrijven doen om de aarde te beschermen tegen vervuiling en uitputting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - De gemeenteraad houdt donderdag 24 mei weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperlijnNIEUWFS klein

REGIO - Met grote teleurstelling hebben de CDA-fracties van Overijssel, Zwolle en Kampen afgelopen week het bericht gelezen over de bodem onder het spoor van het Kamperlijntje. Hoewel er bij alle fracties nog veel vragen zijn, willen ze vooral weten wat er de komende tijd gaat gebeuren om de reizigers tussen Zwolle en Kampen zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018

KAMPEN - De nieuwe kabinetsmaatregelen voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn 'asociaal en funest', zo stelt de PvdA Kampen in een schriftelijke vraag aan het college van B en W. Mensen met een arbeidsbeperking werken vaak fulltime maar omdat ze niet even productief zijn als andere werknemers hoeft de werkgever geen volledig loon te betalen. Het salaris wordt aangevuld door de bijstand. Nu regelt de werkgever dit, de werknemer krijgt net als iedereen in het bedrijf iedere maand een volledig salaris uitbetaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3914

- door Kampen Sociaal - 

De politieke partij Kampen Sociaal wil, net als de fractie ChristenUnie/SGP in de Noordoostpolder, dat meer kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben hun zwemdiploma kunnen halen. De partij gaat de onderhandelende partijen ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks voorstellen dit idee van de buurgemeente over te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018

KAMPEN - De partijen ChristenUnie, GBK,CDA en Groenlinks zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken of zij gezamenlijk een coalitie en coalitieprogramma kunnen vormen. In de eerste fase is in een aantal sessies teruggekeken op de afgelopen raadsperiode en is gewerkt aan het vormgeven van een gezamenlijke ambitie. De eerste contouren zijn inmiddels zichtbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

a7b3799401d5079b8a0b05b83a181cd613045b81

- door CK-Conservatief Kampen - 

Lokale politici moeten vaak beslissingen nemen over onderwerpen en weten vaak niet goed of zij daarbij aansluiten op wat ‘gewone’ burgers denken, doen en beslissen. Dit blijkt ook uit het feit dat veel burgers zich niet gehoord voelen.

Dit kan en moet anders. Doormiddel van het plegen van onderzoek via social media probeert CK - Conservatief Kampen (een politieke partij in oprichting) deze opvattingen in kaart te brengen en haar standpunten hierop af te stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks hebben afgelopen woensdagavond voor het eerst bij elkaar gezeten om procesafspraken te maken over het vormen van een nieuwe coalitie. Daarbij is afgesproken dat informateur Remmelt de Boer wordt gevraagd om ook als formateur het vervolgproces te begeleiden.

In de komende weken wordt bekeken en besproken hoe de partijen elkaar kunnen vinden: zowel op de inhoud als ten aanzien van een goede samenwerking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

99f5e9e93679c38375c9efd659a51743b1732777

- door Gemeente Belang Kampen - 

KAMPEN - Ben je net aangesteld als raadslid, krijg je van iedereen goed bedoelde adviezen: van de Kinderombudsvrouw over kinderen en jeugd, over cultuur, educatie, over zorg en over archeologie.

Voor wat betreft die laatste lezen we: “Archeologie kan samen met de andere erfgoeddisciplines het verhaal van de gemeente vertellen en verrijken. Zichtbare en beleefbare overblijfselen maken dit verhaal tastbaar. Ze geven ons het gevoel thuis te zijn als bewoner, verrassen ons als bezoeker en verwelkomen de ondernemer”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - Een volledig nieuwe coalitie voor Kampen met daarin ChristenUnie, GroenLinks, Gemeente Belang Kampen aangevuld met CDA heeft de voorkeur van informateur Remmelt de Boer. RTV Oost meldt dat dit blijkt uit het rapport van de informateur.

In zijn verslag schrijft de informateur dat de deelname van ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelang recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN - Vandaag - vrijdag 6 april - heeft informateur Remmelt de Boer zijn rapport met advies over de coalitieonderhandelingen aangeboden. Het rapport wordt op dinsdag 10 april om 19.30 uur in een openbare vergadering besproken in de raadzaal van het stadhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Koperen Stembus

KAMPEN - Bij hun afscheid na jarenlang raadslidmaatschap hebben Cor Adema en Hilde Palland-Mulder een door Kamper vaklieden gemaakte koperen stembus aangeboden aan de burgemeester. Daarmee hopen de vertrekkend CDA’ers dat een oude traditie bij het schriftelijk stemmen in de gemeenteraad weer in ere wordt hersteld.

Het schriftelijk stemmen vindt enkele keren per jaar plaats als het gaat om de benoeming van personen in diverse organen van de gemeente. De gemeentewet schrijft voor dat die stemming geheim moet zijn. In Kampen gebeurt dat sinds enige jaren door het verzamelen van de stembriefjes door raadsleden met de hand, waarna deze geteld worden in de hal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1

KAMPEN -  Het college van B&W heeft een ‘lichte’ versie van de perspectiefnota voor de jaren 2019 – 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Bedoeling van dit document is dat de nieuwe gemeenteraad daarmee inzicht krijgt in een aantal belangrijke financiële ontwikkelingen. Daardoor kan dit ook als input dienen bij de komende coalitieonderhandelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

remmelt

KAMPEN - Maandagavond 26 maart hebben alle fracties overlegd om het proces te bespreken om te komen tot een nieuwe coalitie. De ChristenUnie Kampen is na de verkiezingen met zes zetels de grootste partij gebleven in Kampen. Om de eerste fase in het proces op een goede manier vorm te geven, heeft de ChristenUnie Kampen oud-wethouder drs. Remmelt de Boer voorgedragen als informateur. Dit voorstel werd door alle fracties aanvaard. De Christenunie benadrukt dat zij in dit proces wil optrekken met alle andere fracties in de raad.

Remmelt de Boer heeft veel bestuurlijk ervaring. Hij was wethouder in Kampen in de periode 2001 – 2006. Van 2007 – 2011 is hij lid geweest van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Als oud-wethouder is De Boer bekend met de politieke issues in onze gemeente en kan hij zich richten op het vormen van een stabiele, betrouwbare en diverse coalitie. Tegelijkertijd heeft hij voldoende afstand om boven de partijbelangen uit te stijgen. Focus op stabiele, betrouwbare en diverse coalitie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Klokgelui dient normaal gesproken om mensen op te roepen naar de kerk te komen. Op 21 maart heeft het in Kampen een andere functie. Het Kamper Klokkenluidersgilde 'Geert van Wou' luidt dan van 10.05 tot 10.20 uur de klokken van de Bovenkerktoren om de Kamper bevolking om te roepen te gaan stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3b812bb39d7fdfb5d133dc80cabcd8dbb261a569

KAMPEN - De gemeente heeft haar meldpunt gesloten. Er kwamen 90 meldingen binnen. Er waren klachten over de reistijd en de parkeermogelijkheden. Maar hoe nu verder? Bevolkingsonderzoek Oost en gemeente hebben afgesproken de ingekomen meldingen met elkaar te bespreken. Wij denken dat dit weinig zin heeft. Waarom? Dat zullen wij morgen publiceren op onze Facebookpagina: Gemeente Belang Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jan Peter van de Sluis 002

KAMPEN - De ChristenUnie heeft Jan Peter van der Sluis voorgedragen als kandidaat wethouder. Dat maakte de partij vanmorgen bekend. “We zijn heel blij en hebben ontzettend veel vertrouwen in hem”, zei lijsttrekker Schutte.

De huidige wethouder van de ChristenUnie Gerrit-Jan Veldhoen gaf onlangs aan na acht jaar te stoppen. De Kamper ChristenUnie kwam uit bij Van der Sluis na een open sollicitatieprocedure. Een selectiecommissie onder leiding van lijsttrekker Jan-Willem Schutte benaderde Van der Sluis voor de post. “Omdat we hem zeer geschikt achten. Hij is direct en duidelijk, maar met een bepaalde flair die past bij een wethouder. Hij kent bovendien ambtelijke organisaties van binnen en van buiten en is al jaren zeer betrokken bij de politiek in Kampen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja

KAMPEN - In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Voor Kampen komt dat neer op 1500 kinderen. Dat bleek onlangs uit een rapport van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Wat D66 betreft krijgt dit onderwerp na de verkiezingen de hoogste prioriteit. "Om te beginnen moeten we de norm voor de armoedebestrijding verhogen naar 140 procent”, zegt lijsttrekker Gerben Wijnja.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)