stadhuis2018

KAMPEN - Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor belangstellenden organiseert de gemeente Kampen een verkiezingsavond in het stadhuis van Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1.  

De stembureaus maken op 21 maart alleen een voorlopige telling van het aantal stemmen per partij. ‘s Avonds bij de verkiezingsavond wordt dan ook een voorlopige uitslag gepresenteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja

- Ingezonden door D66 -

KAMPEN - Te lang heeft de Kamper gemeentepolitiek alleen maar oog gehad voor dure bouwprojecten als Reeve en Zuiderzeehaven. Te vaak ook ging de aandacht vooral uit naar de binnenstad. D66 vindt het hoog tijd worden dat de politiek gaat investeren in Brunnepe. “Brunnepe is een prachtige, traditionele wijk die historisch onlosmakelijk is verbonden met Kampen”, zegt lijsttrekker Gerben Wijnja. “De politiek heeft de ontwikkelingen in deze wijk genegeerd.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3803

KAMPEN - De politieke partij Kampen Sociaal heeft vragen gesteld aan het college over het uitblijven van actie op de hoek Kievitstraat – Haatlanderdijk. Anderhalf jaar geleden werd de hoek betrokken in een deal rondom de Brunneper Bongerd, zou de overtollige grond opgeruimd worden en zouden er vijf bedrijfswoningen gebouwd worden. Acht jaar geleden kocht de gemeente de grond om ontwikkelingen mogelijk te maken, sindsdien is er niets gebeurd op de locatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

100840

KAMPEN - Een aantal ondernemers uit de gemeente Kampen zijn gevestigd op Kampereiland. De SGP is blij met de gebiedsvisie die hier momenteel voor ontwikkeld wordt. De fractie hoopt dat het ondernemen op Kampereiland weer realistisch en rendabel wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Eppo Bruins Astrid de Jong College Tour

- door ChristenUnie Kampen - 

KAMPEN - Zo’n honderd scholieren genoten vrijdag van een heuse College Tour, in de geest van het TV-programma van Twan Huys. Onder leiding van NPO-journaliste Astrid de Jong mochten jongeren van het Almere en Ichthus College alles vragen aan Tweede Kamerlid Eppo Bruins.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20160204 CU TweedeKamerfractie hires 29579

- door ChristenUnie Kampen - 

KAMPEN - Ondernemers uit Kampen hadden vrijdag de kans om met Tweede Kamerlid Eppo Bruins in gesprek te gaan over wat nodig is voor nog beter werkgeverschap. Uiteraard een veiligere N50, maar er was ook aandacht voor het structureel helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Havenondernemer van het jaar, Bert Weever, verzorgde één van de inleidingen. Verbreding van de Kornwerderzand sluizen bij de afsluitdijk is volgens hem van groot belang voor de scheepvaart in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provinciehuis3 klein

KAMPEN - Recent bleek er een meevaller te zijn van 81 miljoen bij het aanbesteden van het werk aan de Afsluitdijk. Het CDA Overijssel heeft een motie ingediend om de Gedeputeerde Staten op te dragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te pleiten om dit overgebleven geld te besteden aan het verbreden van de Kornwerderzandsluis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spoorlanden2

KAMPEN – Over de uitgifte van het nieuw aangelegde industrieterrein Spoorlanden in IJsselmuiden zijn bij Gemeente Belang Kampen (GBK) en de SP zoveel veel vragen gerezen, dat de fracties de overige fracties terugroepen van verkiezingsreces. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

KAMPEN - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is er de komende weken een gastpresentator bij 'Goedemorgen Nederland'. Donderdagochtend 8 maart was het de beurt aan PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij mocht een gast uitnodigen en zijn keuze viel op Janita Tabak van de PvdA-fractie uit Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

supermarkt boddeus

KAMPEN -  De lokale partij Kampen Sociaal denkt dat openstelling van supermarkten grote gevolgen heeft voor kleine ondernemers, werknemers en voor anderen die werken op zondag in verband met de onregelmatigheidstoeslag. De partij mengt zich nadrukkelijker in het debat rondom de openstelling van supermarkten op zondag nu de actiegroep Kampen op Zondag kiezers oproept om te stemmen op partijen die zich hard maken voor openstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja

KAMPEN - Volgens fractievoorzitter Gerben Wijnja van D66 beweert het CDA in Kampen het IJssellandschap belangrijk te vinden, maar wil daar toch een nieuwe Zuiderhaven in uitgraven. D66 ziet daar geen brood in. "De aanleg is geldverslindend, terwijl het economisch heel weinig oplevert. En het zal ons IJssellandschap onherstelbaar beschadigen", aldus Wijnja.

"Onderzoek laat zien dat we veel beter elders in de regio het havengebied kunnen uitbreiden. Daar kan Kampen van profiteren en geld overhouden om te investeren in een moderne economie."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk2

- door Gemeente Belang Kampen -

KAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van twee hectare industriegrond op het nieuw aan te leggen industrieterrein Spoorlanden. Tijdens de commissievergadering van 15 januari 2018 vroeg commissielid Henk Prinsen van GBK naar een claim die op die grond zou liggen. Een claim van de curator van het failliete bouwbedrijf De Gilden. Op die vraag antwoordde wethouder Veldhoen “dat volgens de curator een kettingbeding was meegegaan voor de aankoop van 2 hectare industriegrond".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrachtwagen

- Ingezonden door CDA Kampen -

KAMPEN - Het CDA wil dat er een einde komt aan de overlast van overnachtende Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs op de industrieterreinen Rijksweg 50 en Haatland. De christendemocraten hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat de Kamper industrieterreinen veilig, netjes en representatief zijn. Daar draagt deze situatie niet aan bij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zorg

KAMPEN -  Voor de komende jaren wil Kampen Sociaal dat de zorg die geboden wordt rondom de ouderen op peil blijft, dat mantelzorgers meer ondersteund worden en zorg ingezet moet worden om eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan. De partij vindt dat de gemeente meer moet doen om ouderen beter langer thuis te laten wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdaophetijs

- Ingezonden door CDA Kampen -

KAMPEN - 'Voor de N50 blijft twee keer tweebaans het einddoel, in het belang van de veiligheid en de bereikbaarheid van Kampen', dat zei Tweede Kamerlid Maurits van Martels afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst van het CDA Kampen. Von Martels legde uit dat het huidige kabinet meer wil investeren in de wegen buiten de Randstad. 'In Overijssel zijn we er natuurlijk vaak bekaaid vanaf gekomen, maar de komende jaren willen we echt investeren in bijvoorbeeld de N35 en N50. De voorbereidingen voor een bredere N50 starten in 2019 en een jaar later moet de schop de grond in.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

supermarkt

- Ingezonden door D66 -

KAMPEN - De Kamper politiek moet tegemoet komen aan de vurige wens van inwoners en ondernemers om supermarkten op zondag open te stellen. Eerder al spraken duizenden Kampenaren via Kampen op Zondag zich hiervoor uit, gisteren onderstreepten supermarktondernemers het belang van de zondagsopening. “De politieke partijen kunnen dit niet langer negeren”, vindt lijsttrekker Gerben Wijnja. “We zullen aan de slag moeten gaan om een oplossing te vinden die zowel beantwoordt aan de behoeften van kerkgangers als die van supermarktbezoekers en ondernemers. Na de verkiezingen moet de zondagsopening van Kamper supermarkten daarom een vrije kwestie worden in de formatie.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilingwegoosterholtseweg

- Ingezonden door ChristenUnie -

IJSSELMUIDEN - De ChristenUnie heeft het college vragen gesteld over de aanpassingen van de Veilingweg in IJsselmuiden, een proces dat al jaren duurt. Belangrijke items waren en zijn het verlagen van de snelheid, het verleggen van de oversteekplaatsen en de aanpassing van de kruising met de Oosterholtseweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Op maandag 5 maart houdt de gemeente Kampen samen met MEE IJsseloevers een informatiebijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Tijdens de bijeenkomst wordt eenvoudig uitgelegd hoe stemmen werkt en wat de gemeenteraad doet.

Het is niet voor iedereen makkelijk om te stemmen. Inwoners met een fysieke (bijvoorbeeld visuele) beperking mogen zelf iemand kiezen om hen te helpen bij het stemmen. Ook iemand van het stembureau kan hierbij helpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdavrouwen

KAMPEN - CDA Vrouwen Overijssel houdt woensdagavond 7 maart een bijeenkomst in Kampen. Thema is ‘De wereld draait door/vrouwen?!’ Hilde Palland zal diverse dames aan tafel ontvangen, afkomstig uit het bedrijfsleven, lokale politiek en de zorg. Landelijk CDA Partijvoorzitter en theologe Ruth Peetoom schuift als  tafeldame aan.

Aan de interviewtafel nemen plaats: Janine de Kleine en Jacolien van de Wetering, beiden CDA raadslid in Kampen, agrarisch onderneemster  Willemien Koning-Hoeve, tevens voorzitter van de Women's Committee van Copa-Cogeca en Gonneke Benes, organisatie- en communicatie-adviseur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

top10

's-HEERENBROEK - Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging Jacolien van de Wetering uit 's-Heerenbroek voor het CDA de campagne in als ‘stem voor de dorpen’. Vergezeld met de ’Top 10 van Jacolien', 10 relevante onderwerpen voor het Kamper buitengebied, kwam zij in de raad.
En na 4 jaar is er mooi resultaat en voortgang geboekt. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)