spoorlanden2

KAMPEN – Over de uitgifte van het nieuw aangelegde industrieterrein Spoorlanden in IJsselmuiden zijn bij Gemeente Belang Kampen (GBK) en de SP zoveel veel vragen gerezen, dat de fracties de overige fracties terugroepen van verkiezingsreces. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvda

KAMPEN - In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is er de komende weken een gastpresentator bij 'Goedemorgen Nederland'. Donderdagochtend 8 maart was het de beurt aan PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij mocht een gast uitnodigen en zijn keuze viel op Janita Tabak van de PvdA-fractie uit Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

supermarkt boddeus

KAMPEN -  De lokale partij Kampen Sociaal denkt dat openstelling van supermarkten grote gevolgen heeft voor kleine ondernemers, werknemers en voor anderen die werken op zondag in verband met de onregelmatigheidstoeslag. De partij mengt zich nadrukkelijker in het debat rondom de openstelling van supermarkten op zondag nu de actiegroep Kampen op Zondag kiezers oproept om te stemmen op partijen die zich hard maken voor openstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gerben Wijnja

KAMPEN - Volgens fractievoorzitter Gerben Wijnja van D66 beweert het CDA in Kampen het IJssellandschap belangrijk te vinden, maar wil daar toch een nieuwe Zuiderhaven in uitgraven. D66 ziet daar geen brood in. "De aanleg is geldverslindend, terwijl het economisch heel weinig oplevert. En het zal ons IJssellandschap onherstelbaar beschadigen", aldus Wijnja.

"Onderzoek laat zien dat we veel beter elders in de regio het havengebied kunnen uitbreiden. Daar kan Kampen van profiteren en geld overhouden om te investeren in een moderne economie."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gbk2

- door Gemeente Belang Kampen -

KAMPEN - Gemeente Belang Kampen (GBK) heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van twee hectare industriegrond op het nieuw aan te leggen industrieterrein Spoorlanden. Tijdens de commissievergadering van 15 januari 2018 vroeg commissielid Henk Prinsen van GBK naar een claim die op die grond zou liggen. Een claim van de curator van het failliete bouwbedrijf De Gilden. Op die vraag antwoordde wethouder Veldhoen “dat volgens de curator een kettingbeding was meegegaan voor de aankoop van 2 hectare industriegrond".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrachtwagen

- Ingezonden door CDA Kampen -

KAMPEN - Het CDA wil dat er een einde komt aan de overlast van overnachtende Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs op de industrieterreinen Rijksweg 50 en Haatland. De christendemocraten hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Het CDA Kampen vindt het belangrijk dat de Kamper industrieterreinen veilig, netjes en representatief zijn. Daar draagt deze situatie niet aan bij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zorg

KAMPEN -  Voor de komende jaren wil Kampen Sociaal dat de zorg die geboden wordt rondom de ouderen op peil blijft, dat mantelzorgers meer ondersteund worden en zorg ingezet moet worden om eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan. De partij vindt dat de gemeente meer moet doen om ouderen beter langer thuis te laten wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdaophetijs

- Ingezonden door CDA Kampen -

KAMPEN - 'Voor de N50 blijft twee keer tweebaans het einddoel, in het belang van de veiligheid en de bereikbaarheid van Kampen', dat zei Tweede Kamerlid Maurits van Martels afgelopen zaterdag tijdens een bijeenkomst van het CDA Kampen. Von Martels legde uit dat het huidige kabinet meer wil investeren in de wegen buiten de Randstad. 'In Overijssel zijn we er natuurlijk vaak bekaaid vanaf gekomen, maar de komende jaren willen we echt investeren in bijvoorbeeld de N35 en N50. De voorbereidingen voor een bredere N50 starten in 2019 en een jaar later moet de schop de grond in.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

supermarkt

- Ingezonden door D66 -

KAMPEN - De Kamper politiek moet tegemoet komen aan de vurige wens van inwoners en ondernemers om supermarkten op zondag open te stellen. Eerder al spraken duizenden Kampenaren via Kampen op Zondag zich hiervoor uit, gisteren onderstreepten supermarktondernemers het belang van de zondagsopening. “De politieke partijen kunnen dit niet langer negeren”, vindt lijsttrekker Gerben Wijnja. “We zullen aan de slag moeten gaan om een oplossing te vinden die zowel beantwoordt aan de behoeften van kerkgangers als die van supermarktbezoekers en ondernemers. Na de verkiezingen moet de zondagsopening van Kamper supermarkten daarom een vrije kwestie worden in de formatie.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilingwegoosterholtseweg

- Ingezonden door ChristenUnie -

IJSSELMUIDEN - De ChristenUnie heeft het college vragen gesteld over de aanpassingen van de Veilingweg in IJsselmuiden, een proces dat al jaren duurt. Belangrijke items waren en zijn het verlagen van de snelheid, het verleggen van de oversteekplaatsen en de aanpassing van de kruising met de Oosterholtseweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembiljet

KAMPEN - Op maandag 5 maart houdt de gemeente Kampen samen met MEE IJsseloevers een informatiebijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum. Tijdens de bijeenkomst wordt eenvoudig uitgelegd hoe stemmen werkt en wat de gemeenteraad doet.

Het is niet voor iedereen makkelijk om te stemmen. Inwoners met een fysieke (bijvoorbeeld visuele) beperking mogen zelf iemand kiezen om hen te helpen bij het stemmen. Ook iemand van het stembureau kan hierbij helpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdavrouwen

KAMPEN - CDA Vrouwen Overijssel houdt woensdagavond 7 maart een bijeenkomst in Kampen. Thema is ‘De wereld draait door/vrouwen?!’ Hilde Palland zal diverse dames aan tafel ontvangen, afkomstig uit het bedrijfsleven, lokale politiek en de zorg. Landelijk CDA Partijvoorzitter en theologe Ruth Peetoom schuift als  tafeldame aan.

Aan de interviewtafel nemen plaats: Janine de Kleine en Jacolien van de Wetering, beiden CDA raadslid in Kampen, agrarisch onderneemster  Willemien Koning-Hoeve, tevens voorzitter van de Women's Committee van Copa-Cogeca en Gonneke Benes, organisatie- en communicatie-adviseur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

top10

's-HEERENBROEK - Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ging Jacolien van de Wetering uit 's-Heerenbroek voor het CDA de campagne in als ‘stem voor de dorpen’. Vergezeld met de ’Top 10 van Jacolien', 10 relevante onderwerpen voor het Kamper buitengebied, kwam zij in de raad.
En na 4 jaar is er mooi resultaat en voortgang geboekt. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3356

KAMPEN - Het armoedebeleid in de gemeente Kampen kan en moet stukken beter, dat stelt Kampen Sociaal. De partij ontving de afgelopen tijd vanuit diverse kanten signalen dat het beleid rondom armoede niet voldoet. Kampen Sociaal wil dat de komende jaren mensen beter begeleid worden door de gemeente en wil na de verkiezingen dat er werk gemaakt wordt van een beter beleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2018- ingezonden door ChristenUnie Kampen -

KAMPEN - Volgens de Tiende Rapportage Mensenhandel laten Nederlandse gemeenten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. In 35 procent van de gemeenten heeft men geen idee of mensenhandel voorkomt. Dit is zorgwekkend, omdat mensenhandel niet alleen in grote steden voorkomt, maar ook in kleinere gemeenten dus mogelijk ook in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vlag

KAMPEN - Op initiatief van Gemeente Belang Kampen (GBK) is donderdagavond met ruime meerderheid een motie aangenomen om de Nederlandse driekleur in de raadszaal te laten 'wapperen', tezamen met het Kamper blauw-wit.

Het voorgestelde alternatief van het college om een vlag te plaatsen in de centrale hal van het gemeentehuis, vond GBK geen recht doen aan de daarbij behorende symboliek.

D'66 probeerde nog om een Europese vlag erbij te betrekken maar kreeg geen bijval.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeurink

KAMPEN - GroenLinks Kampen vindt het plan om het aantal parkeerplaatsen op Bolwerk Buitenwacht uit te breiden voorbarig. Raadslid Niels Jeurink daarover: “De omwonenden zijn akkoord met uitbreiding tot 300 parkeerplaatsen. Daarmee hebben ze zich bereid getoond tot een compromis met ondernemers die nog véél meer parkeerplaatsen wilden. Het is mooi dat er nu een compromis is. Maar ondertussen wachten we nog op de resultaten van onderzoek hoeveel parkeerplaatsen er precies nodig zijn. Nu al een besluit daarover nemen vinden we daarom voorbarig.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pascaljacobs

KAMPEN - Volgens D66 hebben in de afgelopen maanden burgers regelmatig geklaagd over de wijze waarop de gemeente Kampen met hen omging. Als voorbeeld noemt de fractie het onlangs door de gemeente gepresenteerde plan voor een parkeerdek bij het project Bolwerk Buitenwacht. "Daarmee werden de omwonenden voor de tweede keer in korte tijd de gordijnen in gejaagd. Dat mag niet gebeuren en daarom komt onze fractie komende donderdag met een motie. ”Kampen moet uitblinken in de omgang met burgers”, aldus D66-fractievoorzitter Pascal Jacobs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oude man

KAMPEN - "Eén op de acht Kampenaren heeft minder dan één keer per week contact met familie, vrienden of buren. Er zijn in deze gemeente dus duizenden mensen eenzaam. Eigenlijk zou eenzaamheid in Kampen niet voor mogen komen.” Dat stelt de SGP Kampen in het manifest eenzaamheid dat de fractie de afgelopen week presenteerde.

De SGP wil eenzaamheid in Kampen bestrijden. Daartoe roept zij op tot het beter in kaart brengen van dit sociale probleem om daarna gezamenlijk met inwoners en de gemeente, doelgericht eenzaamheid aan te pakken. “Eenzaamheid wordt een steeds groter sociaal probleem, we hoeven dit als Kampenaren niet te laten gebeuren. Met elkaar kunnen we eenzaamheid in onze gemeente voorkomen!”, aldus de SGP.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinter

KAMPEN - Het CDA, de ChristenUnie en de SGP willen dat de gemeente Kampen een prostitutievrije gemeente wordt. De partijen dienen daarom tijdens de raadsvergadering van 22 februari een motie in, die ervoor moet zorgen dat de gemeente hierop inzet.

Op basis van bij de Eerste Kamer voorliggende wetsvoorstellen is het aan gemeenten of ze prostitutie wel of niet toelaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)