figuur 1 winkelleegstand in overijssel januari 2018

ZWOLLE - In januari 2018 stond in Overijssel 7,9% van de verkooppunten leeg. In januari 2017 was het leegstandspercentage in Overijssel nog 8,5%. Van het totale winkelvloeroppervlak in Overijssel (2.463.727 m²) staat 8,1% leeg. Dit was in 2017 nog 9,1%.

De provincie heeft als doel om winkelleegstand te verminderen. Winkels zijn belangrijk voor de economie. Leegstaande gebouwen zorgen voor minder aantrekkelijke winkelgebieden en vermindering van leefbaarheid in een wijk.

Winkelleegstand: wat verstaan we daar nu onder?

Een gebouw wordt als leegstaand geregistreerd als verwacht wordt dat in het gebouw een verkooppunt zal terugkomen. Dit kan een verkooppunt in de detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening (bijvoorbeeld een kleermaker of kapper) zijn. Er gelden voorwaarden om een gebouw als leegstand te registreren. Binnen een winkelgebied geldt:

  • in het gebouw moet een verkooppunt hebben gezeten. En het gebouw staat nu leeg;
  • of het gebouw is niet meer als verkooppunt in gebruik. Maar op het gebouw staat wel aangegeven dat het als verkooppunt te koop of te huur is.

Buiten een winkelgebied moeten beide voorwaarden gelden.

Afname winkelleegstand in Overijssel groter dan gemiddeld in Nederland

Het verschil tussen het leegstandspercentage in Overijssel en het landelijk gemiddelde is kleiner geworden in 2017. Het deel van de verkooppunten in Overijssel dat leeg staat is tussen 2017 en 2018 minder geworden. Namelijk van 8,5% naar 7,9%. In Nederland is de afname van het verkooppunten dat leeg staat kleiner. Namelijk van 7,2% in 2017 naar 7,0% in 2018.

Monitor leegstand detailhandel Overijssel

Om het provinciale detailhandelsbeleid te ondersteunen is in 2017 een monitor ontwikkelt. Met deze monitor worden de ontwikkelingen van de Overijsselse winkelleegstand in beeld gebracht.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment