provincie overijssel

ZWOLLE - De provincie Overijssel heeft een brief gestuurd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, waarin wordt aangegeven hoe zij haar rol ziet in de komende grote besluitvormingsprocessen over de toekomst van de luchtvaart. Aanleiding voor de brief is een motie die in mei 2018 is aangenomen in de Tweede Kamer (de motie Amhaouch en Van Wijk). In de motie wordt de minister opgeroepen om provincies een coördinerende rol te geven in het participatieproces rond deze besluiten. Overijssel geeft nu met vier andere provincies aan hoe zij deze rol willen invullen.

Dialoog

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt op dit moment een grote maatschappelijke dialoog voor over de toekomst van de luchtvaart, en de daarmee samenhangende herziening van het luchtruim. Dit leidt uiteindelijk tot een nieuwe luchtvaartnota, waarin de visie op de luchtvaart voor de komende decennia wordt vastgelegd.

Maatschappelijke participatie

Het ministerie wil in de maatschappelijke dialoog allerlei partijen, bewoners en organisaties consulteren over de plannen. De provincies roepen het ministerie op om duidelijk te zijn welke invloed deze betrokkenen daadwerkelijk zullen hebben in de verschillende fases van het participatietraject. De provincies zijn geen mede-eigenaar van dit traject, maar willen desgevraagd wel een faciliterende rol spelen.

Bestuurlijke participatie

Naast het maatschappelijke participatietraject is er ook een bestuurlijk participatietraject. Hierin praten de provincies mee vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (pdf, 120 kB)

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment