provincie overijssel

ZWOLLE -- Provincie Overijssel doet regelmatig onderzoek naar de effecten van haar economische beleid op ondernemers. Hierbij ondervraagt de provincie ondernemers over verschillende onderdelen van het beleid. Uit de meest recente peiling blijkt dat het ondernemersklimaat op veel onderdelen is verbeterd. Kapitaal is makkelijker toegankelijk en ondernemers hebben minder zorg over de continuïteit van hun onderneming. De uitdaging voor ondernemers zit nu vooral in de beschikbaarheid van goed personeel. De uitkomsten van het onderzoek zijn vrijdag 9 november gepresenteerd.

In mei en juni 2018 is het onderzoek uitgevoerd onder het ondernemerspanel. Dit panel bestaat uit ondernemers in Overijssel uit alle branches en alle bedrijfsgroottes. De resultaten van de Overijsselse ondernemers worden vergeleken met ondernemers uit de rest van Nederland en met de resultaten van 2016.

Positief over omgeving

Ondernemers in Overijssel vinden een goede internetvoorziening, bereikbaarheid met de auto en parkeervoorziening de belangrijkste aspecten van de fysieke omgeving. Deze onderdelen worden in Overijssel goed gewaardeerd; 91% van de ondernemers is positief over de bereikbaarheid met de auto, 85% vindt de toegang tot internet goed en 70% is positief over de parkeervoorzieningen.

Kapitaal en continuïteit

Ondernemers merken dat de economie in de afgelopen twee jaar is gegroeid. Zo komen Overijsselse ondernemers in 2018 makkelijker aan kapitaal dan in 2016. In 2016 vond 34% van de Overijsselse ondernemers het moeilijk om aan kapitaal te komen, in 2018 is dat nog maar 17%. Meer dan in de rest van Nederland maken Overijsselse ondernemers gebruik van hun eigen netwerk voor de toegang tot kapitaal.

Overijsselse ondernemers vinden het in 2018 moeilijker om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen dan in 2016. De ondersteuning hiervoor zoeken ze vooral in hun eigen netwerk of bij uitzendbureaus.

Vergeleken met 2016 vinden ondernemers het makkelijker om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. De helft van de ondernemers heeft geen ondersteunende faciliteiten nodig voor het ondernemerschap. 4% van de ondernemers in Overijssel maakt gebruik van de provinciale faciliteiten rond ondernemerschap. Dat is meer dan in de rest van Nederland, waar slechts 1% van de ondernemers gebruik maakt van provinciale faciliteiten.

Contact met de overheid

Net als in de rest van Nederland ervaren ook Overijsselse ondernemers de regel- en lastendruk als hoog. In vergelijking met 2016 is het percentage ondernemers dat de regel- en lastendruk als hoog ervaart wel kleiner geworden.

Ondernemers hebben niet vaak contact met de overheid; ruim de helft van de ondernemers heeft in het afgelopen jaar geen contact gehad met een overheidsinstantie. Van de Overijsselse ondernemers die wel in contact zijn geweest met de overheid heeft 9 procent contact gehad met de provincie. Ze waarderen dit contact met een 6,8; dit is een stijging ten opzichte van 2016 (6,2) en een hogere waardering dan in de rest van Nederland (6,5).

Het vertrouwen van ondernemers in de politiek is gestegen. 63% van de Overijsselse ondernemers geeft aan vertrouwen te hebben in de provinciale politiek. Voor het algemene beeld van de ondernemersvriendelijkheid van de Provincie Overijssel geven de ondernemers een 5,8.

Input voor ontwikkeling beleid

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Als provincie vinden wij het belangrijk om de effecten van ons beleid te meten bij de ondernemers, dat geeft waardevolle input om ons beleid verder te ontwikkelen. Het is goed om te zien dat ondernemers positief zijn over de verschillende onderdelen van ons beleid. Het onderzoek levert goede adviezen op om ons beleid te verbeteren en het contact met de Overijsselse ondernemers te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers veel gebruik maken van hun eigen netwerk. Vanuit de provincie hebben we al veel contact met ondernemersnetwerken. Dat gaan we verder verstevigen. Ondernemers adviseren ons om het aanbod van de provincie beter zichtbaar te maken. Dit pakken we op door onder meer de vindbaarheid van subsidies op de website te verbeteren. Ook gaan we op verschillende niveaus uitwisselingen organiseren tussen ondernemers en Provincie Overijssel. Tijdens mijn tour langs bedrijven heb ik gemerkt dat het goed werkt om zelf te horen en te zien wat er speelt bij de ondernemer. Daar gaan wij graag mee verder.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment