provincie overijssel

ZWOLLE - Ondanks een groeiend aantal vacatures zijn er in Overijssel kwetsbare mensen die geen deel uitmaken van het arbeidsproces. Provincie Overijssel wil deze inwoners een steuntje in de rug geven en stelt daarom subsidie beschikbaar voor vijfhonderd leerwerktrajecten. Dit is een uitbreiding van het succesvolle 1.000 kansenplan. Voor 2019 is een bedrag van 1,25 miljoen euro beschikbaar. Dit betekent dat er voor 500 leerwerktrajecten een bijdrage is. Gemeenten, ondernemingen en onderwijsinstellingen kunnen een subsidie aanvragen voor leerwerktrajecten voor jongeren, ouderen en statushouders om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit is co-financiering; de provincie betaalt de helft van de kosten, de aanvrager betaalt de andere helft zelf. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is 2.500 euro. Alle subsidievoorwaarden blijven gelijk aan de eerste ronde van het 1.000 kansenplan.

Eerste ronde succesvol

In februari 2018 is het 1.000 kansenplan opengesteld. Van deze regeling is veel gebruik gemaakt; in november 2018 waren al 1.026 aanvragen ingediend. In de regio Zwolle zijn 229 trajecten aangevraagd, in de regio Deventer 53 en in Twente werden 544 trajecten aangevraagd. Hierbij werd 36% van de Overijsselse trajecten aangevraagd voor jongeren, nog eens 36% is voor statushouders en 28% van de leerwerktrajecten is aangevraagd voor ouderen in de provincie. Naast deze aanvragen heeft de Overijsselse Techniekuitdaging voor geheel Overijssel tweehonderd leerwerktrajecten in de techniek opgenomen voor 66 jongeren, 100 ouderen en 34 statushouders.

Naar aanleiding van het succes van de eerste ronde diende een meerderheid van Provinciale Staten tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november een motie in. In deze motie roepen Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten op om het 1.000 kansenplan uit te breiden. Daar wordt met de uitbreiding gehoor aan gegeven.

Goede voorbeelden

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “We kunnen het ons op de Overijsselse arbeidsmarkt niet permitteren om mensen aan de kant te laten staan. Er zijn volop vacatures en toch zien we dat mensen soms wat extra hulp nodig hebben om goed mee te kunnen doen. Met leerwerktrajecten bieden we kwetsbare groepen net dat zetje. Dat is goed voor hen én voor de Overijsselse economie. Want op de Overijsselse arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig. Tijdens mijn bedrijfsbezoeken kom ik regelmatig goede voorbeelden tegen van bedrijven die mensen op deze manier een kans bieden. Zo heeft Koskamp Automaterialen in Den Ham al 33 mensen opgeleid tot logistiek medewerker. Axent Groen in Enschede heeft een speciaal traineeship opgezet om 30 mensen op te leiden tot groenmedewerker. En zo zijn er nog talloze voorbeelden meer waar we samen met onze ondernemers werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen meedoet!”

Meer informatie over de subsidieregeling:

www.overijssel.nl/loket/subsidies/@MUy/1000-kansen

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment