provincie overijssel

ZWOLLE - Het herstel van de financiële positie van de Overijsselse gemeente zet verder door, concludeert de provincie in haar rol als financieel toezichthouder. De aantrekkende economie heeft een positief effect. Daar staat tegenover dat gemeenten worden geconfronteerd met oplopende tekorten in het sociale domein. Van de 25 Overijsselse gemeenten valt er 1 onder preventief toezicht en verdienen 2 gemeenten extra aandacht. De provincie Overijssel ziet er elk jaar op toe dat Overijsselse gemeenten een sluitende begroting hebben.

Preventief toezicht Almelo

Almelo staat sinds 2016 onder preventief toezicht. Het eigen vermogen is nu nog negatief, maar het herstel verloopt tot nu toe voorspoedig. De komende tijd zal Almelo nog fors moeten bezuinigen, maar gelijktijdig heeft de gemeente ook ambities. Monique van Haaf: ”Almelo heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het herstel van haar vermogenspositie. De gemeente wordt echter geconfronteerd met ontwikkelingen die de realiteit van de begroting en het herstel van het eigen vermogen verder onder druk zetten. Daardoor duurt het herstel van het eigen vermogen mogelijk langer.”

Ommen en Hardenberg

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg is per 1 januari 2019 opgeheven. Dit betekent dat beide gemeenten hun dienstverlening zelf gaan uitvoeren. Organisaties worden aangepast aan de nieuwe situatie en het ontvlechtingsakkoord wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Commissaris van de Koning Andries Heidema: “De ontwikkelingen in Ommen en Hardenberg hebben onze aandacht. Wanneer er weer een 'stabiele situatie' ontstaat en de dienstverlening op orde is wordt duidelijk wat de financiële effecten van de ontvlechting op langere termijn zullen zijn.”

Zorgen sociaal domein

Het sociaal domein heeft een negatief effect op de begrotingen van de gemeenten. Monique van Haaf: ”We zien dat gemeenten hun financiën veelal op orde hebben. Tegelijkertijd constateren wij dat de nadelige effecten van het sociaal domein een forse impact hebben op de financiële positie. We maken ons grote zorgen over de oplopende financiële tekorten bij gemeenten in het sociaal domein. Er wordt daardoor minder geïnvesteerd in andere terreinen zoals energietransitie, duurzaamheid en de leefomgeving.” Onder aanvoering van de provincie Overijssel dringen de gezamenlijke provincies bij het Rijk en de VNG aan op onderzoek naar de oorzaken van de oplopende tekorten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment