provincie overijssel

ZWOLLE - De samenleving verandert. Dat zien we terug op verschillende vlakken in de maatschappij. Steeds meer inwoners van Overijssel willen invulling geven aan hun eigen persoonlijke woonwensen en leefomgeving. Die passen vaak niet binnen het bestaande woonaanbod en procedures. Inwoners komen dan ook steeds meer met creatieve en eigenwijze woonideeën. De provincie Overijssel wil dit graag stimuleren en komt met een subsidie. Initiatieven die invulling geven aan maatschappelijk vastgoed en een verbeterde leefomgeving komen in aanmerking voor subsidie.

In november 2018 hebben Provinciale Staten besloten om wooninitiatieven in de provincie verder te helpen. De provincie is op zoek naar vernieuwende wooninitiatieven waar bewoners bij betrokken of initiatiefnemer zijn, al dan niet met andere partijen. Als met het initiatief een nieuwe invulling wordt gevonden in leegstaand vastgoed (zoals een leegstaande school, kerk of ziekenhuis) of op braakliggende terreinen in steden, dorpen of kleine kernen wil de provincie waar mogelijk bijdragen. Het kan gaan om fysieke investeringen of procesondersteuning aan diverse projecten met als doel om wooninitiatieven verder te helpen en om leerervaringen op te doen. En het draagt bij aan klimaatverbetering, energiebesparing en sociale kwaliteit.

Randvoorwaarde is dat de uitvoering van het project  binnen 1 jaar na de subsidieaanvraag  start en binnen 3 jaar is afgerond. Provinciale Staten hebben 2 miljoen euro voor 2019 beschikbaar gesteld. Vanaf 18 februari 2019 kunnen initiatiefnemers zich melden.

Meer informatie over de regeling stimuleren wooninitiatieven is te vinden op www.overijssel.nl/loket/subsidies/@NMS/stimuleren

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment