0520 peilbeheer

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta start met een proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel. Doel van de aanpassing is het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben. De resultaten van de proef worden meegenomen bij het herzien van het peilbesluit in de toekomst. Het waterschap zette de proef op in afstemming met terreinbeheerders, rietsnijders, de bond van binnenvissers en het natuurcollectief Noordwest Overijssel.

De aanpassing van het zomerpeil op de boezem van Noordwest-Overijssel houdt in dat vanaf eind april tot juli meer water het gebied wordt ingelaten. In plaats van bij -0.83m. NAP gebeurt dit nu bij -0.76m. NAP.

Het waterpeil op de boezem blijft hiermee overigens binnen de vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en minimumpeil verandert niet, maar door extra water in te laten, komt het waterpeil aan de bovenkant van de bandbreedte uit. Na juli gaat het waterschap weer terug naar het normale peilbeheer.

Zomer 2018

Met dit aangepast peilbeheer deed het waterschap tijdens de droge zomer van 2018 al ervaring op. Om verdroging van de natuur te voorkomen, werd destijds op verzoek van de provincie Overijssel eerder water ingelaten. Dit heeft in de praktijk goed gewerkt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment