ZWOLLE - Het uitgangspunt in de Jeugdwet en de Wmo 2015 is dat gemeenten maatwerk bieden bij de ondersteuning van cliënten. Gemeenten hebben veel ruimte om de uitvoering zelf vorm te geven, maar juist deze diversiteit aan procedures en werkwijzen zijn de belangrijkste knelpunten voor professionals binnen het Sociaal Domein. Met het programma ‘Ontregel de Zorg’ wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg én ondersteuning.

Rita Verdonk is sinds begin januari bezig als Speciaal Adviseur om de regeldruk bij professionals in de Wmo en de Jeugdzorg aan te pakken. Om inzicht te krijgen in de problemen waar de professionals tegenaan lopen worden er door het hele land schrapsessie georganiseerd. Tijdens de Nationale Bijscholingsdag voor Wmo consulenten én Jeugd- en Gezinsprofessionals op 25 juni in Zwolle komt Rita Verdonk tijdens de opening praten over haar programma ‘Ontregel de Zorg’. Daarnaast houdt zij enkele ‘schrapsessies’ samen met de consulenten om inzichtelijk te krijgen waar de regeldruk zit.

Het uitgangspunt is niet géén regels, maar noodzakelijke regels. “Er moet meer vanuit de medewerker worden gedacht en niet vanuit regels. Als instelling moet je soms zelf de stap zetten als het simpeler kan. Het is goed om in het achterhoofd te houden. Wanneer je je als organisatie simpele vragen stelt zoals ‘Is dit wel logisch?’ en ‘Is het niet dubbel wat wij nu doen?’, ben je al bezig met het verlagen van de lasten. Kijk naar hoe de medewerkers met die regels kunnen omgaan,” aldus Rita Verdonk.

De Nationale Bijscholingsdag vindt plaats op 25 juni 2019 in Hotel van der Valk te Zwolle. Meer informatie is te vinden op www.wmoconsulentennederland.nl of www.jeugdprofessionalsnederland.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment