provincie overijssel

ZWOLLE - Gemeenten, waterschappen, provincie Overijssel en netbeheerders in Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat waar en hoeveel duurzame energie er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is.

De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen.

Onze aarde warmt op en dat vraagt om maatregelen. De opwarming komt door broeikasgassen (CO2) die onder andere bij het winnen en verbranden van aardgas vrijkomen. In Nederland willen we daarom in plaats van fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkolen meer duurzame energiebronnen gebruiken en zo de CO2-uitstoot terugbrengen.

Klimaatakkoord

Hierover zijn op 28 juni 2019 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Dit akkoord wordt naar verwachting in januari 2020 door alle partijen ondertekend. In 2030 willen we in Nederland 49% minder CO2 uitstoten. De verandering naar het grootschalig opwekken en gebruiken van duurzame energie noemen we de energietransitie.

Concrete uitwerking

Nederland is opgedeeld in 30 energie-regio’s. Binnen zo’n energie-regio worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld.

In Overijssel bevinden zich twee van die regio’s: in Twente en in West Overijssel.

Daar werken Overijsselse gemeenten, provincie Overijssel, Waterschappen en Netbeheerders samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio om invulling te geven aan de Regionale energiestrategie (RES).

Wat staat er in de RES?

In de RES geven de samenwerkingspartners aan hoeveel duurzame energie zij samen in de regio kunnen opwekken en waar. Ook gaat de RES in op de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio die nodig zijn voor het op een duurzame manier verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES staan uiteindelijk concrete projecten en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Planning

Er wordt gewerkt in twee stappen. In juni 2020 leveren de RES regio’s hun concept energie strategie in bij het landelijk bureau. Indien de 30 concepten gezamenlijk optellen tot de afgesproken doelstelling in het Klimaatakkoord werken de RES regio’s hun concept uit tot een definitieve Energie Strategie.

Wanneer de doelstelling van het Klimaatakkoord niet wordt gehaald krijgen de RES regio’s een aanvullende opgave om energie op te wekken.

De definitieve Energie Strategie van de RES regio’s zijn 1 maart 2021 gereed.

Informatie

Meer informatie over de RES Twente en de RES West Overijssel vindt u via uw gemeente. U kunt ook contact opnemen met het Overijssel loket 038 499 88 99 of postbus@overijssel.nl. Vermeld daarbij dat het gaat over de RES.

Klimaatakkoord

Nationaal programma Regionale Energie Strategie

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment