provincie overijssel

ZWOLLE - rovincies en gemeenten moeten bij publieke aanbestedingen een eerlijke kans kunnen bieden aan het eigen (Europese) bedrijfsleven. De provincie Overijssel wil daarom dat de Europese Commissie het mogelijk maakt om bij regionale aanbestedingen drempels op te werpen tegen bedrijven uit landen die hun markten afschermen en/of staatssteun bieden. Dit voorstel heeft gedeputeerde Eddy van Hijum namens de provincie gedaan aan Eurocommissaris Thierry Breton tijdens de vergadering van het Europees Comité van de Regio’s.

Aanleiding voor het voorstel van de provincie is een recente ervaring met de concessieverlening in het busvervoer, waarbij de exploitant (Keolis) besloot de concessie uit te voeren met elektrische bussen van het Chinese bedrijf BYD. Over deze aanschaf ontstond de nodige maatschappelijke en politieke ophef, vanwege het ongelijke speelveld voor producenten van elektrische bussen in Europa en China.

Verstoorde concurrentieverhoudingen

Uit onderzoek dat de provincie liet uitvoeren, blijkt dat Europese regels het niet toestaan om in OV-concessies eisen te stellen aan de herkomst van het (bus-)materieel. Europa wijkt hiermee af van landen als China en de Verenigde Staten, waar opdrachten vaak worden gegund aan lokale/regionale bedrijven en een hoge toetredingsdrempel bestaat voor Europese bedrijven. Daarnaast worden concurrentieverhoudingen verstoord door staatssteun voor de industrie.

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Wederkerigheid zou het uitgangspunt moeten zijn in de handelsrelatie tussen Europa en andere landen. Als we bedrijven toelaten uit landen die hun markten afschermen of staatssteun verlenen, zetten we onze eigen industrie op achterstand. Publieke aanbestedingen - met ons belastinggeld - zouden juist een impuls moeten zijn voor de Europese maakindustrie en de verdere innovatie en verduurzaming daarvan.”

Vier voorstellen

Overijssel doet vier concrete voorstellen om het Europese bedrijfsleven beter te beschermen:

1. Maak in handelsverdragen scherpere afspraken over toegang tot de EU-markt met landen die toegang tot hun eigen markt belemmeren en/of hun industrie staatssteun verlenen, en zie toe op de naleving daarvan;

2. Zolang deze afspraken niet zijn gemaakt: kies voor wederkerigheid als norm in de Europese aanbestedingswetgeving en de toepassing daarvan;

3. Sta het decentrale overheden toe om bij publieke aanbestedingen drempels op te werpen tegen bedrijven uit de betreffende landen;

4. Geef decentrale overheden meer mogelijkheden om het belang van regionale werkgelegenheid en de (Europese) maakindustrie te laten meewegen bij de gunning van publieke opdrachten.

De vraag aan de eurocommissaris is het startpunt is van een lobby richting Europa en Rijk om de Europese aanbestedingsregels aan te scherpen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment