trekker

ZWOLLE - De provincie Overijssel heeft met ingang van 7 juli de voucherregeling Kennisondersteuning Agro&Food open gesteld. De regeling is bedoeld voor ondernemers die een innovatief idee verder willen ontwikkelen en daarvoor extra kennis in huis willen halen. Het accent in de regeling ligt op innovaties die bijdragen aan de overgang van de agrarische sector naar kringlooplandbouw. Ook ideeën die de voedselketen verduurzamen komen in aanmerking. Voor alle voorstellen geldt ook dat ze bijdragen aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De maximale hoogte van de subsidie per goedgekeurde aanvraag is € 10.000,-, maximaal 50% van de kosten worden vergoed. De voucherregeling is te vinden op http://www.overijssel.nl/kennisagrofood

 

De voucherregeling was ook al onderdeel van het vorige Agro&Food programma van Overijssel, maar  is nu meer gericht op kringlooplandbouw. Met het nieuwe Agro&Food programma dat in april is vastgesteld wil Overijssel de overgang naar kringlooplandbouw en de verduurzaming van de voedselketen ondersteunen. Belangrijk daarbij is dat kringlooplandbouw agrariërs ook een goed inkomen biedt. In totaal is er binnen het Agro&Food programma € 6 miljoen beschikbaar. Andere Agro&Food subsidieregelingen worden dit najaar open gesteld.

Digitaliseringsvoucher

Overijsselse mkb’ers, culturele en maatschappelijke ondernemingen kunnen een Digitaliseringsvoucher aanvragen. Deze wordt ook toegankelijk voor Agro&Food ondernemers. Met deze voucher kan een in Overijssel gevestigd bedrijf worden ingeschakeld voor het digitaliseren van producten en productieprocessen en het digitaal bereiken en bedienen van klanten en leden. Denk hierbij aan zaken als het verbeteren van de webshop van een winkelier, ontwikkelen van online inschrijfmodules voor sportlessen of het organiseren van een digitale tour of het aanbieden van een concert met een livestream. De provincie verstrekt vouchers van maximaal 2.500 euro voor digitale dienstverlening en maximaal 10.000 euro voor digitalisering van producten en processen. Er is sprake van cofinanciering; de voucher kan worden ingezet voor maximaal de helft van de kosten. De voucher kan vanaf maandag 13 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In totaal is een bedrag van 250.000 euro beschikbaar.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment