trein

REGIO - Het niveau van veiligheid in het openbaar vervoer behouden en waar mogelijk verbeteren door samenwerking in de sector. Met dat doel tekenden alle 28 partijen uit de ov-sector het Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het ov.Het convenant is het resultaat van een samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, concessieverleners, vervoerders, Nationale Politie en ProRail. Uniek aan dit convenant is dat alle ov-partijen samen een landelijke aanpak uitwerkten. Hierdoor wordt sociale veiligheid een belangrijk onderdeel in ov-concessies. Deze samenwerking biedt meerwaarde en is noodzakelijk in een sector waar veel partijen verantwoordelijk zijn voor een veiliger openbaar vervoer voor reizigers en personeel.

Oost-Nederland zeer actief op sociale veiligheid

In Oost-Nederland werken vervoerders, overheid, en politie al lang intensief samen. We willen dat reizigers én chauffeurs zich veilig voelen in de bus en de trein en bij de haltes. Hiervoor zijn  maatregelen genomen. Een camera in de bus vinden we nu heel gewoon. Maar deze moest 10 jaar geleden nog apart besteld worden. De intensieve samenwerking én de maatregelen hebben resultaat. Dat zien we aan de cijfers. Reizigers geven nu een 8,5 voor het gevoel van veiligheid. Ook de chauffeurs voelen zich een stuk veiliger. De afgelopen jaren steeg dit cijfer van een magere 6 naar een 7,1.

Landelijke afspraken

De afspraken in het landelijk convenant Sociale Veiligheid hebben betrekking op 3 hoofdlijnen:

  • Bevorderen van samenwerken en kennis delen op landelijke en regionale schaal. Door alle partijen altijd te betrekken in overleggen over beleid en plannen. Ook de vakbonden en reizigersorganisaties.
  • Eisen stellen bij een aanbesteding of onderhandse gunning van concessies voor bus en trein voor sociale veiligheid
  • Bevorderen van sociale veiligheid door meer nuttige en vernieuwende maatregelen.

De reizigers zijn nog niet allemaal teruggekeerd naar het OV, hoewel de dienstregeling hervat is en alle plaatsen weer ingenomen mogen worden. Het openbaar vervoer blijft, ook in deze tijd, een goed, duurzaam en sociaal veilig alternatief voor de auto.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment