koe

ZWOLLE -  Het kabinet stelt € 350 miljoen beschikbaar voor de gerichte opkoop van veehouderijen. Het doel van deze maatregel is om de kwaliteit van de natuurgebieden te vergroten. De gerichte opkoopregeling is een rijksregeling, die de provincies verder gaan invullen en uitvoeren. Op korte termijn zal de provincie Overijssel besluiten hoe zij deze regeling gaat uitvoeren. Het gaat om het opkopen van agrarische bedrijven met veel uitstoot van stikstof in de directe omgeving van stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden. De maatregel leidt tot vermindering van stikstofneerslag in die gebieden. Zo wordt gewerkt aan natuurherstel.

Vrijwillige regeling

Deze opkoopregeling is op basis van vrijwilligheid: de provincie Overijssel maakt in onderling overleg met de agrariër afspraken maken over opkoop. Het sluiten van een overeenkomst met de provincie voor opkoop is dus niet verplicht.

Informatie over de gerichte opkoop?

Wie informatie wil over deze gerichte opkoopregeling kan contact opnemen met het Loket Overijssel, telefoon: 038 499 88 99. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur. U kunt ook het contactformulier invullen of een mail sturen naar stikstof@overijssel.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment