kracht

ZWOLLE - De huidige koers op het gebied van circulaire economie is onvoldoende om eerder gestelde doelen te behalen. Zo luidde de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 januari. Provincies erkennen het probleem “op deze manier is circulair niet haalbaar”. Kunnen we juist nu het roer omgooien? De provincies denken van wel. Met een provinciale krachtenkaart laten zij zien waar de kracht van provincies zit.

Op 21 januari verscheen een rapportage (PBL) over de circulaire economie. Hieruit bleek dat de huidige Nederlandse koers niet genoeg is om alle gestelde doelen op het gebied van circulaire economie te halen. Zo zou pas 6% van de Nederlandse bedrijven een circulair bedrijf zijn. Gedeputeerde Sander de Rouwe maakte namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) een inventarisatie bij de provincies. Hij onderzocht waar de krachten en uitdagingen in de regio liggen. Hieruit bleek dat provincies flinke stappen maken. Om een beter resultaat te leveren moet het Rijk nauwer samenwerken met de provincies. Eén van de provinciale kerntaken is het ondersteunen van het regionale bedrijfsleven, met name in de circulaire transitie. Dat is precies waar de twaalf provincies samen met het Rijk de innovatie op het gebied van circulaire economie willen versnellen. Zij geven aan dat hun circulaire ambities verankerd zijn in hun beleid en uitvoering.

De coronacrisis is dé tijd voor een koerswijziging

De Rouwe: “De coronacrisis geeft de gelegenheid om opnieuw te kijken naar de inrichting van onze economie; wat vinden wij nu écht belangrijk? De afgelopen jaren zijn we het keer op keer eens dat we voor onze leefomgeving, natuur en klimaat moeten zorgen. Als we onszelf aan die afspraken willen houden is een circulaire economie de enige economie die in dat plaatje past.” Op dit moment wordt er veel geïnvesteerd in de economie door de overheid. Het Rijk zou juist nu moeten investeren in de circulaire economie om het ook fiscaal aantrekkelijk te maken. Het huidige beleid is nog te veel gericht op de lineaire economie: grondstoffen zijn goedkoop en hergebruik is kostbaar. Het Rijk kan zorgen dat circulair ondernemen fiscaal aantrekkelijk wordt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment