provincie overijssel

ZWOLLE -  Overijssel werkt aan een circulaire economie, maar die weg kan complex zijn. Want hoe zorgen we samen voor zo min mogelijk afval, hergebruik van (delen van) producten en afval als de grondstof voor nieuwe producten. Daarvoor zijn bedrijven nodig die slim, schoon en ondernemend zijn. In de omslag naar circulaire economie kunnen ondernemers, bedrijven en maatschappelijke instellingen tegen belemmeringen in de wet- en regelgeving aanlopen. Om bedrijven te stimuleren en ondersteunen om te blijven vernieuwen en investeren in die noodzakelijke digitalisering, innovatie en duurzaamheid, start de provincie Overijssel het Meldpunt Circulaire Economie.

Hier kunnen ondernemers de barrières die zij ondervinden in de Europese, Rijks-, provinciale en of gemeentelijke wet- en regelgeving melden. Met de meldingen gaat de provincie aan de slag om, samen met andere overheden, de knelpunten weg te nemen en de transitie naar een circulaire economie te vergemakkelijken. Op die manier bouwen we samen aan een krachtige Overijsselse economie en een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat.

Het Meldpunt wet- en regelgeving Circulaire Economie is digitaal te bereiken via https://forms.overijssel.nl/aanmelding/circulaire-economie/Aanvraag/ of telefonisch via het Overijssel loket op 038 499 88 99.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment