WONEN

REGIO -  Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel hebben  de woonagenda’s voor West-Overijssel en Twente vastgesteld. De 25 Overijsselse gemeenten volgen later deze week, zo is de verwachting. In de woonagenda’s maken provincie Overijssel, de 25 Overijsselse gemeenten en hun partners meerjarige afspraken over opgaven en ambities. Gedeputeerde Monique van Haaf: “Met de woonagenda’s creëren we niet alleen ruimte en flexibiliteit, maar investeren we ook flink om de woonopgave te realiseren.”

Overijssel loopt voorop: ruimte voor lokale afweging en onderbouwing

De druk op de woningmarkt is groot met stijgende prijzen voor koopwoningen en lange wachttijden voor sociale huur. Die ontwikkeling vraagt om slimme en flexibele oplossingen. De huidige woonagenda’s bieden meer ruimte aan gemeenten voor lokale afweging en kwalitatieve onderbouwing. Met deze aanpak loopt Overijssel voor op landelijke ontwikkelingen. Overijssel wil niet wachten totdat wijzigingen in beleid zijn vastgesteld en biedt gemeenten met deze woonafspraken nu al meer ruimte.

Provincie als spil tussen Rijk en regio op de woningmarkt

In meerdere steden werken partners samen met de provincie aan de versnelling van de woningbouw en transformatieprojecten. De provincie vormt hierbij een belangrijke spil tussen het Rijk en de lokale partijen. In het Woonkeuken netwerk, waar al ruim 1000 mensen lid van zijn, treffen de Overijsselse partijen elkaar regelmatig voor het delen van kennis en ervaring maar ook voor concrete afspraken en samenwerkingen. Het Zwols Concilium (met partners als overheid, markt, corporaties en bouwers) heeft in meerdere steden, zoals in Deventer en Enschede, opvolging gekregen.

Kennis, capaciteit en financiële ondersteuning voor versnellen woningbouw

Naast de woonagenda’s stelt de provincie, samen met het Rijk, kennis en capaciteit beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw op locatieniveau te versnellen, visie te ontwikkelen en concrete plannen te realiseren. Hiervoor is een provinciaal aanjaagteam wonen opgericht, als aanvulling op het landelijk expertteam wonen. Het aanjaagteam helpt bij de versnelling van de realisatie van woningbouwplannen. Vanuit het Rijk ontvangt de provincie 1,3 miljoen euro om dit proces te ondersteunen. Met dit geld heeft de provincie een regeling flexpools opgezet waarop gemeenten een beroep kunnen doen.

Daarnaast heeft de provincie, samen met de gemeenten, gewerkt aan succesvolle aanvragen voor de woningbouwimpuls van het Rijk. Deventer, Enschede, Zwolle en Hengelo hebben onlangs in totaal 16 miljoen euro ontvangen waarmee bijna 4000 woningen worden gerealiseerd.

Woonkeukenbijeenkomst

De provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten en hun partners werken al jaren samen aan een kwantitatieve en kwalitatieve balans op de woningmarkt.

De afspraken, die deze partners hebben gemaakt, zijn nu dus vastgelegd in twee regionale woonagenda’s. Deze agenda’s worden op 25 maart tussen 10.30 uur en 12.00 uur feestelijk ondertekend tijdens een online Woonkeukenbijeenkomst. Alle wethouders van de 25 gemeenten en gedeputeerde Monique van Haaf ondertekenen de documenten. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden bij woonkeuken@overijssel.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment