buckhorstZALK - Wanneer archeologie ter sprake komt in verband met de gemeente Kampen is men gauw geneigd te denken aan de middeleeuwse stadskern. Het buitengebied heeft echter evenveel archeologie te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de havezaten. In historische tijden waren dit de riante woningen van vooraanstaande personen.

In IJsselmuiden stond op de hoek van de Dorpsstraat en de Baan ooit het 'Hooge Huys', in Kamperveen bevond zich de havezate Wittenstein en ten zuiden van Zalk was de Buckhorst gelegen. Bovengronds is van deze drie havezaten niets overgebleven.

Van de havezaten is de Buckhorst een klasse apart. Dit moet bij aanleg een defensief kasteel zijn geweest dat al in de 12de eeuw bestond. De Buckhorst was het enige middeleeuwse kasteel in het gebied van de huidige gemeente Kampen. Helaas is het kasteel in 1840 gesloopt. Een opgraving in 1988 maakte duidelijk dat van het kasteel nog belangrijke resten in de bodem aanwezig moeten zijn.

Gezien het unieke karakter van dit object, is het voormalige kasteelterrein verklaard tot rijksmonument. In 2008 heeft enig aanvullend bodemonderzoek plaatsgevonden in verband met planvorming op deze locatie. De belangrijke resten van het kasteel zijn in ieder geval voor de toekomst veiliggesteld.

(Bron: Alex Jager, stadsarcheoloog gemeente Kampen)

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment