n50GLELYSTAD - De Provinciale Staten van Flevoland vinden het onacceptabel dat de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid is verplaatst van 2021 naar 2023. Volgens de Provinciale Staten moet de N50 zo snel mogelijk worden verbeterd, meldt Omroep Flevoland.

Er staan vaak files en er gebeuren veel ongelukken. Gedeputeerde Jaap Lodders moet dit signaal afgeven aan de minister en de Tweede Kamer.