bruisweken

ZWOLLE - De Bruisweken, de introductieweek voor Zwolse eerstejaars mbo en hbo-studenten, zal dit jaar vanwege de corona maatregelen zich online afspelen. De programmaonderdelen voor de HBO Bruisweek en de MBO Bruisdag worden via een online platform beschikbaar gesteld. Deelnemers en mentoren krijgen toegang tot het platform voorafgaand aan de start van de introductieweek. Eind maart werd duidelijk dat wegens de corona maatregelen de Bruisweken in haar huidige vorm, normaliter met een totaal van 8.000 deelnemende studenten en een complete Bruiscamping op Sportpark de Marslanden, dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Buro Ruis, de organisatie die verantwoordelijk is voor het organiseren van de Bruisweken, is hierop meteen in overleg gegaan met de Zwolse onderwijsinstellingen en studentenverenigingen om de nieuwe studenten een alternatief te kunnen bieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

post ic dagboek

ZWOLLE - Na jaren met papieren dagboeken te hebben gewerkt, is de Intensive care van Isala kort geleden gestart met een digitaal Post-IC dagboek. Familie, naasten en IC-verpleegkundigen kunnen inloggen met een unieke code en bijhouden wat er in die periode van opname allemaal gebeurt. De komst van de app kwam in een stroomversnelling tijdens de coronaperiode. De komst van de app kwam in een stroomversnelling tijdens de coronaperiode, waar de papieren dagboeken duidelijk tekortschoten. IC-verpleegkundige Marian van der Heide: ‘Normaal gesproken legden we het dagboek altijd naast het bed van de patiënt, zodat verpleegkundigen en naasten erin konden schrijven wanneer ze dat wilden. Foto’s van bepaalde gebeurtenissen plakten we er in. Misschien ouderwets, maar het deed z’n werk. Dat veranderde toen we met corona te maken kregen. Familie mocht niet meer op bezoek komen en kon dus ook niet meeschrijven in het dagboek. Wij verpleegkundigen hielden de dagboekjes extra goed bij maar dit kon natuurlijk niet de beleving van familie vervangen. Juist het nalezen van die ervaring is ook heel belangrijk bij de latere verwerking van een IC-opname.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

200430 LVH391 0112 1800x1200

OLDEBROEK (advertentie) - Bij Vaessen mode & trends in Oldebroek, hebben ze speciaal voor Vaderdag een VIP-cadeaupakket samengesteld. Dit pakket bestaat uit een shirt van goede kwaliteit, mooie sokken, drinkbidon, kaart, biertjes en lekkernijen. Dit pakket kan je zelf personaliseren met kleuren en maten.  Dit geweldige cadeau kost € 24,95 en je maakt een vader er zeker mee blij. Ook is het mogelijk om er extra modecheques bij te kopen van diverse waardes. Zo weet je zeker dat dit pakket heel goed ontvangen zal worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schaap

REGIO - Om verdere schade aan droge dijken te voorkomen, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een zogeheten beweidingsverbod in vanaf maandag 15 juni 12.00 uur. Het verbod is van toepassing op delen van dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en de Sallandse weteringen. Dit betekent dat veehouders hun schapen tijdelijk van de dijk moeten halen. Door de droogte heeft de grasbekleding het moeilijk, zeker op de zanddijken. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijken tijdens hoogwater. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1140010

- Door Alida Bosma -

Tijdens onze rustdag in de B&B hebben we volop genoten van het strand bij Callantsoog. Prachtige wolken, woeste golven, stuivend zand en de zon. Goed uitgerust gaan we onze tocht om het IJsselmeer vervolgen.Voor bos en heide mensen blijft het IJsselmeer een prachtig schouwspel met al zijn watervogels, strandjes, zeil- en motor bootjes  en watersportliefhebbers. Plezierige bijkomstigheid is, dat als je warme voeten hebt of zin hebt om te zwemmen, zo het water in kunt.

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1130860

- door Alida Bosma -

We hadden er zo naar uitgekeken een paar dagen wandelen en overnachten in een B&B in Oudesluis en ook naar regen voor onze tuin, maar alleen niet gelijktijdig. ‘s Morgens tijdens de rit naar Noord Holland begon het al met de melding van de autocomputer: “lekke band”. De regen viel met bakken uit de lucht en de temperatuur was slechts 14°. Lekke band viel gelukkig mee. De bandenspanning was te laag.  Op de afsluitdijk toch maar de auto uit om te genieten van het uitzicht in de stromende regen.

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO - Corona heeft grote impact op het culturele leven in Overijssel. De provincie Overijssel investeert daarom 1,6 miljoen euro extra in de culturele sector. Dit bedrag komt bovenop het geld dat het Rijk beschikbaar stelt. De investering is bestemd voor culturele instellingen die worden aangemerkt als de ruggengraat van de Overijsselse cultuur, de zogenoemde vitale regionale infrastructuur.De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een noodpakket van 300 miljoen euro samengesteld. Zij verleent extra subsidie aan instellingen die vallen onder de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 van Nederland. Daarnaast heeft zij 48,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een limitatieve lijst van cruciale culturele instellingen in de regio. Deze steun is onder voorbehoud van cofinanciering door de regio en een zorgvuldigheidstoest door het Rijk. De provincie is voornemens de rijksmaatregel samen met de betrokken gemeenten te cofinancieren (50% Rijk, 25% gemeenten en 25% provincie) tot een maximumbedrag van 1,6 miljoen euro, op een totaal dus van 6,4 miljoen euro.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DROOGTE

REGIO - De regen van de afgelopen week in het werkgebied van Waterschap Delta Overijsselse Delta (WDODelta) geeft een tijdelijke verlichting in de droogtesituatie. Het neerslagtekort blijft desalniettemin erg hoog voor de tijd van het jaar. Dit is terug te zien in de grondwaterstanden in de hogere delen van het gebied, zoals de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de stuwwallen rond Steenwijk en Havelte. Die zijn erg laag voor de tijd van het jaar. De aanvoer vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is nog steeds voldoende. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

101690685 817911305399767 5357757756554084352 o

ZWOLLE - Op vrijdag 12 juni is de taxatiedag kunst en antiek in Zwolle. Heeft u oude, antieke eigendommen of kunstvoorwerpen? Op 12 juni ontdekt u wat ze waard zijn. Twijfel niet, want zelfs op uw zolder of gewoon in een kast kan iets waardevols liggen. Deskundigen taxeren gratis uw verzameling, objecten of kostbaarheden en geven u advies wat u er het beste mee kunt doen. De ervaren taxateurs taxeren vrijblijvend uw waardevolle objecten: schilderijen, porselein, zilveren voorwerpen, horloges, juwelen en curiosa. En verzamelingen zoals: munten, bankbiljetten, postzegels en speelgoed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO - De Europese Unie moet in haar actieplan voor herstel van de economie na de corona-uitbraak meer aandacht besteden aan het Midden- en Kleinbedrijf. Dat zegt Eddy van Hijum. Hij is namens het Comité van de Regio’s rapporteur en adviseur over de nieuwe MKB-strategie van de Europese Commissie, die afgelopen maart is gepresenteerd. Bij de presentatie van zijn advies gaat Van Hijum vooral in op de belangrijkste uitdaging voor het MKB op dit moment: herstel van de coronacrisis. Van Hijum: “In de crisisherstelplannen van de Europese Commissie die onlangs zijn gepresenteerd, wordt het MKB nauwelijks genoemd. Terwijl dat met twee derde van alle banen Europa’s grootste werkgever is. Veel van hen zijn familiebedrijven. Mijn advies is om het MKB te helpen met kapitaalsteun, zodat het eigen vermogen van de bedrijven wordt versterkt. Nieuwe leningen helpen het MKB van de regen in de drup; zij vormen een rem op banengroei, innovatie en investeringen. Waarom koopt de overheid wel aandelen van luchtvaartmaatschappijen, maar blijft kapitaalsteun voor MKB-bedrijven achterwege?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU KAMPEN

KAMPEN - Als het aan de ChristenUnie Kampen ligt blijft de laatst overgebleven Theologische Universiteit voor Kampen behouden. Het zou een groot gemis zijn als ook deze Universitaire onderwijsinstelling met 150 studenten, ongeveer 20 docenten en 30 andere medewerkers uit Kampen vertrekt. De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college naar de mogelijkheden om de Universiteit in Kampen te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO - Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel gaat hiervoor samen met inwoners en (agrarische) ondernemers het plan ‘Leefbaar Platteland’ ontwikkelen. Dit plan bestaat uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kli

REGIO - Het stimuleren van acties om eigen straat en leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten, loopt als een trein bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het beschikbare budget van 100.000 euro voor 2020 is op. “De pot is leeg”, vertelt Hans Wijnen, bestuurslid van het waterschap. “Voor het eerst sinds de start van onze de stimuleringsregeling in 2017 moeten we constateren dat de jaarlijkse subsidiegelden op zijn. En we zijn nog niet eens halverwege het jaar. Fantastisch nieuws, maar het betekent ook dat we nieuwe initiatieven helaas niet meer kunnen steunen dit jaar.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

Provinciale Staten hebbennieuw beleid voor verblijfsrecreatie vastgesteld om minder vitale vakantieparken meer toekomstperspectief te bieden. Met dit beleid ontstaat meer vrijheid voor gemeenten om de kwaliteit aan de onderkant van de recreatiesector te verbeteren en om de woningbouwopgave te stimuleren. Volgens gedeputeerde Monique van Haaf is er sprake van een win-win situatie: “Het toestaan van andere functies aan recreatiewoningen biedt toekomstperspectief aan parken die het momenteel zwaar hebben en gaat tegelijkertijd de krapte op de woningmarkt tegen. Gemeenten hebben zo meer de vrije hand om vraag en aanbod binnen zowel de recreatieve sector als de woningmarkt op elkaar af te stemmen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

water

REGIO - Als extra maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden en bouwt het waterschap een buffer op om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. Het hoger opzetten van de waterpeilen geldt op dit moment alleen voor landelijk gebied en voor die regio’s waar de droogte merkbaar wordt. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

phion

REGIO - Op 1 september 2019 fuseerden Het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten. Op 4 oktober van dat jaar lanceerden zij, tijdens hun eerste gezamenlijke concert, de nieuwe naam Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. De orkesten kozen er destijds voor de naam niet meteen te hanteren, maar de tijd te nemen deze bij medewerkers, publiek en stakeholders te laten landen. Met het aflopen van het culturele seizoen 19-20 is het moment voor de definitieve naamswijziging nu aangebroken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE -De culturele sector en de provincie Overijssel gaan samen aan de slag met de grote impact die de gevolgen van corona heeft op het culturele leven in Overijssel. Eind april stuurde de culturele sector een brandbrief naar gedeputeerde Roy de Witte. De oproep resulteert nu in de oprichting van een Taskforce Cultuur. Samen met de provincie denken de leden van deze Taskforce mee over wat er op korte en lange termijn nodig is om de culturele sector weerbaar te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 P1130819

- door Alida Bosma -

Er hangt een mist over de Veluwe, maar richting Muiden schijnt het zonnetje al volop. We beginnen te wandelen waar vroeger de kruitfabriek Krijgsman was gevestigd. Maar wegens ontploffingsgevaar is deze uit de stad verbannen. Nu vindt daar nieuwbouw plaats. We zien er twee bedrijfsauto’s staan van bekende ondernemers uit Oldebroek . Mooi om te zien. Indrukwekkend is fort Muiden waar we langs gaan. Fort Muiden is een van de 42 forten van “de stelling van Amsterdam”. We lopen langs het Gooimeer over de dijk, waar schapen en koeien liggen te luieren.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

orkunst

ELBURG - Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg organiseert de komende maanden een internationale illustratiewedstrijd. De wedstrijd staat open voor mensen van alle leeftijden. De winnaar mag een privéconcert tegemoet zien in het Orgelmuseum. In de afgelopen maanden van noodgedwongen thuiszitten hebben veel mensen een oude hobby herontdekt of een nieuwe opgepakt. Op social media als Facebook en Instagram kwamen steeds meer foto’s naar boven van mensen die op de een of andere manier artistiek aan de slag zijn gegaan. Een van de meest populaire tijdverdrijven daarbij is ‘tekenen’, in al z’n verschijningsvormen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IGNITE Award 2018 Fotografie Marleen Kuipers

REGIO – Vanaf nu kunnen startend sociaal ondernemers zich inschrijven voor de zesde editie van de IGNITE Award. IGNITE is een groeiprogramma voor social startups in Oost-Nederland die een sociaal of maatschappelijk doel nastreven. Uit alle inzendingen worden acht deelnemers gekozen. Deze acht Gelderse en Overijsselse ondernemers krijgen, middels een intensief trainingstraject én de kans op een investering van 100.000 euro, de mogelijkheid hun onderneming echt op poten te zetten. De inschrijving sluit op 31 juli.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)