museumelburg1

ELBURG - Museum Elburg zoekt kunstenaars, die willen meewerken aan een bijzondere expositie. In de maanden maart t/m juni 2021 wil Museum Elburg aandacht besteden aan de coronatijd. Het nodigt (amateur-) kunstenaars uit de regio uit een bijdrage te leveren aan een expositie met als thema: corona. De bijzondere tijd waarin we ons momenteel bevinden, kan kunstenaars inspireren tot het maken van bijzonder werk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1000880 1

- door Alida Bosma - 

Het marskramer pad gaat dwars door Nederland, en is ontstaan als een oude handelsroute .Het gaat  terug naar de 16e en 17e eeuw. Hannekemaaiers, kiepkerels en  marskramers zwierven toen door ons land op zoek naar werk en kopers voor hun handel die ze op hun rug mee moesten zeulen. Deze handelslieden trokken langs afgelegen boerderijen en dorpen en stonden aan de wieg van de latere grote handelsketens.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

appels

REGIO - Boeren en tuinders delen op dinsdag 13 oktober tijdens de Dutch Food Week tienduizenden appels uit bij verzorgingshuizen, scholen en voedselbanken in hun eigen regio. LTO Noord, LLTB en ZLTO, belangenverenigingen van boeren en tuinders en initiatiefnemers van de uitdeelactie, willen Nederlanders de waarde van onze boeren en tuinders laten zien en proeven. Want juist nu is gezond en betaalbaar voedsel belangrijk voor ons allemaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouw

REGIO - De bouw van nieuwe woningen in Oost-Nederland moet drastisch worden versneld. Deze oproep richten de provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s in Oost-Nederland vandaag aan het Rijk. Gemeenten in Oost-Nederland bieden een hoge leefkwaliteit met een mooie mix aan wonen, ondernemen, vrije tijdsbesteding, natuur, rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang tijdens de coronacrisis nu er meer wordt thuisgewerkt, maar zeker ook erna. Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland): “Ik wil dit echt benadrukken: er is geen tijd meer voor halve maatregelen. Oost-Nederland heeft woningen nodig, en wel nu. Het is dan ook cruciaal dat het Rijk zorgt voor voldoende stikstofruimte om vaart te maken met het Woonakkoord Oost.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GHS 8991

ZWOLLE  - Inwoners van Berkum die een neergestorte Amerikaanse piloot in veiligheid brengen, een groep voedselzoekers bij de IJsselbrug, de deportatie van een groep Joodse inwoners van Zwolle en de installatie van NSB’er Egon von Bönninghausen als Commissaris van Overijssel. Zomaar een greep uit de indrukwekkende foto’s die te zien zijn in de expositie ‘WO2 in 50 Overijsselse foto’s’ in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail samenspelen NSGK

Voor kinderen met en zonder handicap

ZWOLLE - In de herfstvakantie organiseert de Speeltuinbende een Samenspeelweek. In 13 speeltuinen, verspreid over ons land, wordt er in die week van alles georganiseerd. Het doel van de Samenspeelweek is kinderen laten ervaren hoe je sámen kunt spelen en hoe leuk dat is. En om kinderen met een zonder handicap samen te brengen. In de deelnemende speeltuinen/-plekken kunnen zij meedoen met stoere activiteiten en spelletjes. Ook de Schellerdriehoek in Zwolle doet op 14 oktober van 14.00-15.00 en van 15.00-16.00 uur mee met de Samenspeelweek. Start: ingang Grenslaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

belasting

REGIO - Internet criminelen gebruiken alle middelen om je te bestelen. Via WhatsApp, Facebook Messenger en zelfs de 'ouderwetse' SMS.

Hoe herken je deze SMS fraude?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Isala entree

ZWOLLE -  Het is weer oktober, oftewel de maand waarin mensen elkaar uitdagen om in het kader van stoptober 28 dagen niet te roken. Coen van de Wijngaert is inmiddels al langer gestopt dankzij de Stoppen met Roken poli van Isala. ‘Als mij het lukt, kan iedereen het. Maar zoek wel een motivatie die klopt.’ De belangrijkste motivatie voor Coen om te stoppen was dat hij er bijna niet meer was geweest. ‘Ik heb jaren roofbouw op mijn lichaam gepleegd. Ik werkte als scheepsmonteur en reisde daarvoor de hele wereld rond. Gemiddeld was ik 200 dagen per jaar op pad denk ik. Dat waren hele lange dagen, ik at ongezond en rookte veel. De nicotine was mijn beste vriend. Als ik opstond, kon ik pas echt wakker worden nadat ik een sigaret had gerookt. Autorijden zonder sigaret? Onmogelijk! En tijdens het repareren van de scheepsmotoren regelmatig het dek even op voor een sigaret. Ongeveer twee jaar geleden ging het helemaal mis.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bakker

HATTEM – Tijdens de herfstvakantie staat de rijke geschiedenis van speculaas centraal in het Nederlands Bakkerijmuseum. Het oh zo bekende koekje heeft alles te maken met de VOC, Sinterklaas en een fietsenmaker uit Deventer. Speculaas is een eeuwenoude lekkernij die met zijn kruidige smaak een warm gevoel teweeg brengt tijdens de laatste koude maanden van het jaar. De eerste koekplank stamt al uit de 17e eeuw. Specerijen zoals kaneel, peper en nootmuskaat, die dankzij de VOC ook in Nederland verkrijgbaar werden, gaven hun specifieke smaak aan dit populaire koekje dat meer en meer zijn weg naar de consument wist te vinden. Door de toenemende populariteit bedacht rijwielfabriek Burgers in Deventer een machine waarmee speculaas vele malen sneller geproduceerd kon worden dan voorheen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

am

- door Alida Bosma - 

In maart zijn we de lange afstandswandeling langs de voormalige Zuiderzee begonnen. Het Zuiderzeepad loopt  rond het IJsselmeer en is 490 km lang. Half september wandelen we het laatste stukje van 13 km van Amsterdam naar Uitdam. De lucht is grijs, maar de voorspelde regen valt gelukkig niet. Van af Amsterdam gaan we naar Durgerdam In Durgerdam staan pastel getinte houten huizen dicht tegen elkaar aan op de dijk.

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE -  De provincie Overijssel presenteert een breed pakket aan maatregelen voor duurzaam herstel van de coronacrisis. Het gaat om nieuwe herstel- en transitiemaatregelen gericht op het MKB, familiebedrijven, innovatie en kennisontwikkeling. Daarnaast is er geld voor arbeidsmarkt en cofinanciering van geldstromen van het Rijk en de Europese Unie die bijdragen aan herstel. Tot slot wordt een aantal grote investeringen over de volle breedte van het provinciale beleidsveld naar voren gehaald. Met het totale pakket aan maatregelen is een bedrag van 135 miljoen euro gemoeid. Provinciale Staten besluiten in november, gelijktijdig met de Begroting 2021, over het herstel- en transitieplan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterschaplogo l

REGIO - Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta 1 oktober met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In het werkgebied ligt in totaal meer dan 1000 kilometer dijken en kades.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Ranonkelbij vrouwtje MReemer

REGIO -  Het gaat slecht met de bijen in Nederland. En in Overijssel is dat -helaas- niet anders. In de overtuiging het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De bijenbeweging zet zich in om Overijssel weer een plek te maken waar het goed toeven is voor de bij. Hoe? Door bijenplekken te creëren! In Nederland zijn er ruim 350 verschillende soorten wilde bijen, en daarvan staat 56% op de rode lijst. Dat dit een groot probleem is staat buiten kijf, en dat we daar iets aan moeten doen natuurlijk ook. Maar waarom gaat het zo slecht met de bij? Ecoloog Michiel Poolman van Landschap Overijssel (partner in de Bijenweging) legt uit: “Nederland kende ooit een mooi natuurlijk landschap met mooie bloemrijke hooilandjes waar veel insecten en vogels in voorkwamen. Maar het landschap is veranderd: veel grond in Nederland heeft een bestemming en is zo optimaal mogelijk ingericht.” Optimaal, voor de mens dan. Niet voor de bij! Want geen bloemrijke hooilandjes, betekent geen nectar en stuifmeel voor de bij…

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

loge

ZWOLLE -  Iedereen heeft wel eens gehoord van Vrijmetselaars. Maar wat het nu precies is weten weinig mensen. Vrijmetselaars in Zwolle willen belangstellenden kennis laten maken met de vrijmetselaarsloges'Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. . Het is een levenshouding.  Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om, beginnend bij onszelf, een betere wereld te creëren  Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen, 'verklaart een woordvoerder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

asiel

ZWOLLE - Gedurende het hele jaar biedt Dierenasiel Zwolle onderdak aan een groot aantal thuisloze honden en katten. Op jaarbasis gaat het om zo’n 900 dieren. Naast de opvang en herplaatsing van dieren is het asiel inmiddels ook een kennis- en adviescentrum op het gebied van honden en katten. Zondag 4 oktober is het weer Dierendag en het Dierenasiel Zwolle hoopt dat veel dieren voor Dierendag een fijn baasje te krijgen. Kijk voor meer informatie daarover op  www.facebook.com/dierenasiel.zwolle

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

terras

ZWOLLE -  De provincie Overijssel daagt de horeca uit om energie te besparen bij de verwarming van hun terrassen. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld, die de aanschaf van verwarmde kussens ondersteunt. Door gebruik van deze kussens kan zo’n 90% energie (CO2-uitstoot) worden bespaard. Er is 100.000 duizend euro beschikbaar. Gedeputeerde Tijs de Bree (energie): “Na een mooie nazomer, komt langzamerhand het najaar in beeld. Veel gemeenten geven horecagelegenheden extra ruimte om hun terrassen te laten staan, zodat de omzet die dit voorjaar door de coronacrisis is misgelopen weer wat kan worden goed gemaakt. De vraag naar terrasverwarming zal hierdoor waarschijnlijk toenemen. Wij dagen horecaondernemers uit om dan te kiezen voor energiezuinige verwarming, en zijn bereid om 30% van de aanschafkosten te betalen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rijksoverheid

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Lees het nieuwsbericht van 28 september in eenvoudige taal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kick off Regio Zwolle Congres

ELBURG -  Op donderdag 1 oktober vindt de kick-off van het jaarlijkse Regio Zwolle Congres plaats in Elburg. In één van de winterstallingen van Elburg Yachting wordt het congresprogramma gepresenteerd. Ook worden de genomineerden voor Ondernemer van het Jaar en Starter van het Jaar bekendgemaakt. De bijeenkomst is van 16.00 - 17.00 uur, waarna u met elkaar kunt napraten onder het genot van een hapje en drankje en deel kunt nemen aan een rondleiding over de werf. Wij zorgen ervoor dat u zich aan de corona-maatregelen kunt houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

padde

WEZEP - De heide  raakt haar paarse kleuren kwijt, paddestoelen steken de koppen prachtig op, herfst gluurt om alle hoeken... Wandeling over de Wezepsche Heide in Gemeente Oldebroek van 2 uur in 2 minuten samengevat, voor de thuisblijvers....

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Leo ovv Ricky Koole

OLDEBROEK - Na vier uitverkochten avonden Wester Inc’s Music Sessions in augustus krijgt dit pop-up theater bij Fruittuin Verbeek een vervolg. Leo Blokhuis opent een reeks van vijf avonden muziektheater in Oldebroek. ‘Leo groeide op in Wezep,voor mijn 2e theaterreeks stond Leo Blokhuis bovenaan mijn verlanglijstje’ aldustheaterdirecteur Martijn Westerink, die voor zijn pop-up theater artiesten zoekt met roots in de regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)