P1120931

- door Alida Bosma -

April 2020 gaat de boeken in als de maand met de meeste zon uren ooit gemeten,  gemiddeld, 9 1/2 uur per dag!  Maar vandaag is het 1 mei en donkere grijze wolken bedekken de hemel. Er staat een koude wind in de “Echtener veenpolder” waar de route doorheen gaat. In 1700 was dit nog een groot leeg gebied. Totdat in de 18e eeuw de verveners kwamen. Er werd, tot ver in de 19e eeuw, veel turf gewonnen. Vandaar ook de vele vaarten en af watertjes.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het investeringsprogramma voor de vrijetijdssector op een aantal punten aangepast en geïntensiveerd moet worden om het bedrijfsleven in die sector te helpen te herstellen van de coronacrisis. Horeca-, toerisme- en recreatiebedrijven worden zwaar geraakt door de crisis. Vlak voor de corona-uitbraak presenteerden Gedeputeerde Staten een groot investeringsprogramma in de vrijetijdseconomie van Overijssel. Dat voorstel wordt in mei in Provinciale Staten besproken. In samenspraak met de sector “Gastvrij Overijssel” zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Isala entree

ZWOLLE - Met ingang van woensdag 6 mei past Isala de bezoektijden aan. Het ziekenhuis start de zorg langzaam weer op. Om te voorkomen dat er in de middag teveel patiënten en bezoekers in het ziekenhuis zijn, is er alleen ’s avonds bezoekuur van 18.00 tot 20.00 uur. Er mogen twee bezoekers komen, maar niet tegelijkertijd. Zodra het weer kan, breidt Isala de bezoektijden weer uit.

Schrijf reactie (0 Reacties)

weidev

REGIO - De jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels in Overijssel heeft zich tussen 2017 en 2019 verder doorgezet. De wulp is echter in aantal iets toegenomen en ook de graspieper nam toe. Maar voor soorten als grutto en kievit blijft de trend negatief. Het blijkt dat op locaties waar door natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen veel wordt gedaan voor weidevogels, zoals in delen van de polder Mastenbroek, herstel mogelijk is. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn plas-dras plekken (doelbewust pleksgewijs de waterstand verhogen in het broedseizoen), kruidenrijke percelen en een rustperiode in het broedseizoen van 1 april tot circa half juni zodat jonge vogels kunnen uitvliegen. In deze weidevogelbeheergebieden zijn de dichtheden hoger voor kritische weidevogels dan daar buiten. Heel gunstig is hier dat in 2019 eind mei bijna 70% van de gruttoparen met jongen rondliepen. Er zijn in 2019 genoeg jongen grootgebracht om de populaties in deze gebieden in stand te houden met kans op uitbreiding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bij ons2

REGIO -  Van de witte wieven uit Gelderland, de zeemeermin uit Zeeland, een hoofdloze juffrouw in Limburg of een spookhuis in Friesland. Deze en meer figurgen uit oude sagen, mythen en sprookjes komen voorbij in de verhalenbundel 'Van bij ons', volksverhalen uit de twaalf Nederlandse provincies. Met prachtige illustraties van Margot Senden en bijdragen van Christien Boomsma, Suzanne Buis, Femke Dekker, Gonneke Huizing, Hein Klompmaker, Li Lefébure, Joke Reijnders, Marion van der Kleij, Marcel van Driel, Pimm van Hest, Anneriek van Heugten, Chris Vegter en Joke Eikenaar. Samen wisten zij een boek samen te stellen vol, spannend,e bijzondere of emotionele verhalen waarbij je tevens meer komt te weten over de historische herkomst.De boekpresentatie gebeurde, gezien de tijd waarin wij leven, op een wat andere manier dan gebruikelijk.

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

illustratie inpassing zonnevelden

REGIO - De provincie Overijssel scherpt de voorwaarden aan voor de aanleg van zonnevelden in het landelijk gebied. Initiatiefnemers voor zonnevelden moeten investeren in andere maatschappelijke opgaven zoals klimaat en duurzame landbouw, compensatie voor landschap en natuur, en in meerwaarde voor de omwonenden. Bijvoorbeeld door hen mee te laten profiteren van de opbrengst of door de aanleg van aantrekkelijke voorzieningen. Op die manier wil de provincie de kwaliteit van het buitengebied beschermen, zuinig zijn op landbouwgrond en meer draagvlak creëren voor zonnevelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO -  Provincie Overijssel, gemeenten en de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen(OVKK) gaan samenwerken aan de praktische ondersteuning van de ontmoetingscentra zoals dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra. Deze plaatsen waar inwoners normaal gesproken samenkomen zijn door de coronacrisis gesloten. Doordat activiteiten stilliggen blijven de dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra leeg. Hierdoor komen veel van deze ontmoetingscentra in de problemen. Tegelijkertijd moeten ze maatregelen nemen om te functioneren in de 1,5 meter-samenleving en zijn er kansen te benutten. De scholen die weer opengaan of zorginstellingen hebben juist behoefte aan meer vierkante meters. Hier kan slim samengewerkt worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoogenkamp1

REGIO - Een steuntje in de rug om historische boerderijen en bijgebouwen voor de toekomst te behouden en tegelijkertijd het gebruik van Nederlands riet uit de Weerribben-Wieden stimuleren. Dat is de insteek van het project Riet uit de regio, waarvoor de stichting IJsselacademie, stichting Monumentenwacht, de Overijsselse boerderijenstichtingen en de riettelersverenigingen in de Kop de handen ineenslaan. Boerderijeigenaren in Overijssel kunnen zich vanaf 1 mei aanmelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stuw

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ziet het neerslagtekort al vroeg in het seizoen toenemen. Hierdoor dalen de grondwaterstanden en voert het waterschap veel meer water aan dan in voorgaande jaren in deze tijd van het jaar. Momenteel wordt zoveel mogelijk water in het gebied vastgehouden en is er nog ruim voldoende aanvoer van water vanuit de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht. Watergangen worden bijgehouden door te maaien waar nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dirk siert schoonman

REGIO - Vandaag 28 april heeft het algemeen bestuur unaniem besloten om Dirk-Siert Schoonman bij de Kroon aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf van WDODelta. Hij volgt daarmee de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk op. In de afgelopen periode heeft Piet Zoon, voormalig burgemeester in onder meer Hattem en Raalte de functie van dijkgraaf waargenomen. De nieuwe dijkgraaf wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

REGIIO - Het aantal verkeersdoden in Overijssel lag in 2019 op 57. In 2018 waren er 49 doden te betreuren in het verkeer in Overijssel. Daarmee ligt het aantal verkeersdoden in Overijssel 8 hoger in 2019. In Nederland daalde het aantal verkeersdoden licht, van 678 in 2018 naar 661 in 2019. Op provinciale wegen vielen in 2019 8 verkeersdoden, 4 minder dan in de twee jaren ervoor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

REGIO - De provincie Overijssel trekt een miljoen euro extra uit om innovatie in het Midden en Kleinbedrijf te stimuleren. Het geld is bedoeld om haalbaarheidsonderzoek te doen voor innovatieve ideeën. Er blijkt hiervoor grote belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Begin april werd een regeling hiervoor geopend, maar die was binnen een dag volledig overtekend. Voor de beschikbare 1.152.000 euro werden maar liefst 177 aanvragen ingediend. De provincie heeft nu besloten de subsidieregeling te verdubbelen. Per aanvraag kan maximaal 20.000 euro subsidie worden gevraagd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cc34a22f33af091c33e0cbb7ff60a0c28fa4be18

IJSSELMUIDEN - Donderdagavond spreekt de gemeenteraad in de digitale vergadering over de dorpsvernieuwing in IJsselmuiden. De woningnood in IJsselmuiden is groot en daar moet nodig wat aan gedaan worden. Op 4 locaties zal worden gebouwd. In hun drang om veel te bouwen, lijkt het college twee dingen vergeten te zijn in hun visie op het dorp IJsselmuiden: het dorp moet een dorp blijven en er zijn veel maatschappelijke activiteiten die een plek moeten krijgen nadat ze hun onderdak verliezen. De ChristenUnie zal actie vragen op deze twee punten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

REGIO - Bewoners die hun dorp willen verduurzamen, bijvoorbeeld door met elkaar zonne-energie op te wekken: met dit soort projecten spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie. Maar niet elk plan komt van de grond. Daarom kunnen lokale energie-initiatieven vanaf 1 mei ook voor ontwikkelfinanciering gebruik maken van Energiefonds Overijssel. Het initiatief is genomen door de provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel. Met LEI-F (Lokale Energie Initiatieven Financiering) verwachten de samenwerkende partijen dat meer lokale initiatieven tot daadwerkelijke realisatie van hun energieplannen komen. Hiermee geeft Overijssel invulling aan het streven van het Nationale Klimaatakkoord om ten minste 50% van de duurzame energieproductie in eigendom te laten zijn van de lokale bewoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schrijven

REGIO - Schrijf jij mee aan het digitale schrijfproject van Godijn Publishing? Is het een feit of een fabel? Of wellicht een feitelijk fabel of een fabelachtig feit? Jij bepaalt. In totaal worden er 20 fabels en 20 feiten verteld en gebundeld in een verhalenbundel. Fabel en Feit 20-20 is alweer de tiende bundel in de cijferreeks van Godijn Publishing!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterschaplogo l

ZWOLLE - In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergadert het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta digitaal. Het waterschap volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid.

De vergadering is live te volgen. Ook vindt u hier de agendastukken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koe

REGIO - Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig omdat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Dit hebben de provincies vandaag bekrachtigd. De provincie Overijssel en de 11 andere provincies staan op het standpunt dat het beweiden van vee een normaal onderdeel is van het boerenbedrijf.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1020312

REGIO - Op 18 en 19 april is de Nationale Bijentelling. De Bijenbeweging Overijssel vraagt iedereen even de tijd te nemen en eens goed in tuin of op balkon te kijken wat en hoeveel bijen je ziet.. Je hoeft niet een bijenexpert te zijn om mee te doen. Op Nederland Zoemt vind je een telformulier met daarop plaatjes en beschrijvingen van veel voorkomende bijen die in deze tijd vliegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IGNITE Award 2020 3

Sociaal ondernemers uit Oost-Nederland maken kans op investering van €100.000

Op 1 juni start de inschrijving voor de zesde editie van de IGNITE Award. IGNITE is een groeiprogramma voor social startups in Oost-Nederland die een sociaal of maatschappelijk doel nastreven. Uit alle inzendingen worden acht deelnemers gekozen. Deze acht Gelderse en Overijsselse ondernemers krijgen, middels een intensief trainingstraject én de kans op een investering van 100.000 euro, de mogelijkheid hun onderneming echt op poten te zetten. De inschrijving sluit op 31 juli.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Overijssel steunt de landelijke support your locals campagne om inwoners te stimuleren om vaker voedsel dicht bij huis te kopen. Dat kan bij een lokale producent maar ook steeds vaker online.

Door de coronacrisis zijn veel mensen gaan nadenken over hoe ons voedsel gemaakt wordt en waar het vandaan komt. Steeds meer consumenten kopen rechtstreeks bij een boerderijwinkel in de buurt. Of bestellen online bij lokale producenten die thuis bezorgen. Ook in Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)