P1110934

- door Alida Bosma -

Vanuit Harderwijk loopt de route verder naar Putten. Helaas bij 's Heeren Loo stuiten we op een probleem, de weg is afgesloten in verband met het coronavirus. We lopen dan maar om, om even verderop weer op de route te komen. De zon schijnt volop maar een noordooster wind zorgt ervoor dat het koud is. Peter kiest om de zomerjas aan te doen, ik voor de winterjas. Maar naar gelang de dag vordert zijn beide jassen te warm, evenals de lange broeken. De overbodige kleding gaat uit en hangen we aan de rugzak .

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0004

ELBURG - Precies een jaar geleden, op 12 april 2019, maakte Anja van Boven deze fotoserie over de bloeiende bollenvelden in de omgeving van Elburg.

Fotoreportage

Schrijf reactie (0 Reacties)

afge

OLDEBROEK - Waar de organisatie in december 2019 enthousiast de handen ineen sloeg voor een mooie 'allerleste' Toer de Dellen, ziet ook de Veluwe er een half jaar later heel anders uit… Deze week heeft de organisatie volgens eigen zeggen met pijn in het hart besloten om Toer de Dellen op 20 juni 2020 niet door te laten gaan.' In deze onzekere tijd is het voor ons niet mogelijk om de juiste voorbereidingen te treffen en zien wij het ook als onze maatschappelijke verantwoording om in juni nog geen grote groep bij elkaar te willen brengen, ook al mochten de richtlijnen van het RIVM tegen die tijd daar wel ruimte voor geven.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Keukenhof in bloei

Keukenhof is deze lente virtueel open. Als gevolg van het coronavirus kunnen bezoekers niet zelf naar Keukenhof komen. Het park staat prachtig in bloei en dat zorgt voor de typisch Hollandse bloemenbeelden.

Al het moois in het park toont Keukenhof via de video’s die drie keer per week op de online media worden geplaatst. Deze video’s zijn succesvol: ze bereiken miljoenen mensen en het aantal volgers op de socialmediakanalen van Keukenhof steeg met 25%.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1110908

- door Alida Bosma -

Het wolkendek hangt grijs boven ons als we van uit Hulshorst verder gaan met het Zuiderzeepad. Een serene rust ligt over het landschap. Schapen in de wei luieren op een mesthoop, lekker warm, denken ze vast en zeker. Als we een stukje door het bos lopen valt weer het heldere gezang van de vogels op. Een waardevol cadeau op deze grijze morgen. Overal in het bos horen we geklop van spechten die holen maken in de dode bomen.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Het opkopen van stikstofruimte van agrarische bedrijven om andere projecten mee te realiseren, ofwel het extern salderen, is op dit moment niet mogelijk in Overijssel. Provincie Overijssel is in overleg met andere provincies hoe de vergunningsregels om extern salderen mogelijk te maken eruit moeten zien. Extern salderen is een praktische mogelijkheid die ruimte biedt voor initiatiefnemers uit alle sectoren. Bedrijven in bijvoorbeeld de bouw, industrie of landbouw mogen 70% gebruiken voor bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijf. Dat is goed voor de economie, maar door de afroming, dragen we ook bij aan vermindering van de stikstofdepositie in de natuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

muzieknoot symbool

ZWOLLE -Snelle, Jeangu Macrooy, Rico & Sticks, De Sluwe Vos en Rob ‘de Mol’ Dekay. Deze welbekende artiesten hebben één ding gemeen: zij zijn allemaal begonnen in het oosten van ons land. De regio barst van het muzikale talent, net als van instellingen om dit talent te ondersteunen, zoals productiehuizen, poppodia, poppunten, conservatoria en showcasefestivals. Samen slaan ze nu de handen ineen om talentontwikkeling in de Oost-Nederlandse popsector optimaal te organiseren met het convenant ‘van Basis tot Booster’, waarvan de handtekeningen van de deelnemende partners zaterdag, geheel “corona-proof”, per fietskoerier worden verzameld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hartstichting

Online collecte gestart voor onderzoek

Onder de coronapatiënten die ernstig ziek worden of zelfs overlijden bevinden zich veel mensen met hart- en vaatziekten. Van alle COVID-19 patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis, heeft ruim 41% onderliggende hart- en vaatproblemen (bron: RIVM). Zelfs bij voorheen gezonde coronapatiënten zien artsen soms hartproblemen ontstaan. Daarom is dringend nieuwe kennis nodig om al deze mensen beter te behandelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

De Stadsbeweging van de provincie Overijssel stelt de aanvraag voor stadsarrangementen open, speciaal voor gemeenten die tijdens deze coronacrisis samenwerkingsacties in het centrum willen opzetten of versnellen. Bijvoorbeeld voor het opzetten van digitale platforms en bezorgdiensten, extra inzet op binnenstadsmanagement of heropeningsacties na de crisis. In drie stappen kunnen gemeenten hun aanvraag bij de provincie indienen. De provincie heeft hiervoor 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2018 Paceshifters Lotte Brouwers FW

ZWOLLE - Onder de noemer Stay Home, Stay Safe, Stay Tuned zendt Hedon vrijdagavond 3 april, op het tijdstip dat normaal gesproken live muziek zou klinken in het Zwolse poppodium, de concertregistratie Paceshifters ‘Live In Concert ‘17’ uit. Het betreft een videoregistratie van de uitverkochte Grote Zaal-show van de Zwolse rockformatie uit 2017. Het concert is vanaf 20:30u te zien op de Facebook pagina van Hedon.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

JUF

KAMPEN –  Wat doe je als je niet met je klas op expeditie kan, nu vrijheidsmaand april 2020 voor de deur staat? Je stuurt je juf op pad! Juf Tabitha van Dijk van groep 7 en 8 aan de Fontein in Kampen gaat in zes filmpjes op zoek naar de spannendste oorlogsverhalen uit Overijssel, geeft kaders en context en daagt leerlingen met creatieve opdrachten uit om zélf met deze verhalen aan de slag te gaan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

salt

Na eerder aangetoonde fouten in geluidsberekeningen blijkt nu ook de stikstofberekening niet in orde te zijn. In tegenstelling tot eerdere conclusies, dient een natuurvergunning wél aangevraagd te worden.

Wederom fouten in rapporten van ministerie I&W

In 2019 stuit SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) op fouten in de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Met onjuiste aannames lijkt toegerekend te zijn naar een uitkomst, die ertoe leidt dat voor de luchthaven geen natuurvergunning aangevraagd dient te worden. Op advies van commissie Remkes zijn de bevindingen van SATL getoetst. Zowel de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) als RIVM zijn duidelijk: SATL wordt in het gelijk gesteld. De stikstofberekeningen voor Lelystad Airport zijn inderdaad onjuist. Eerder toonde SATL fouten aan in de geluidsberekeningen voor Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PROCRUPS

ZWOLLE - De laatste jaren neemt de overlast van de eikenprocessierups enorm toe. Om de bestrijding van de eikenprocessierups te verbeteren heeft de provincie het initiatief genomen, samen met de 25 Overijsselse gemeenten, voor een provinciale aanpak.Dit plan voorziet in een goede onderlinge coördinatie en afstemming. Uitgangspunt is een betere beschikbaarheid van bestrijdingscapaciteit en- materieel en lagere bestrijdingskosten. Daarnaast voorziet het plan in voorlichting en communicatie naar de inwoners, maar ook naar betrokken overheden, terreinbeheerders en bestrijdingsdiensten. De daadwerkelijke bestrijding begint naar verwachting –afhankelijk van de weersomstandigheden- meteen na Pasen. De coronacrisis heeft hier geen invloed op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rijksoverheid

De coronacrisis werkt door op de oorspronkelijke plannen voor de Nederlandse luchtvaart. De openstelling van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Koop onze oogst

REGIO - Het coronavirus heeft Nederland in haar greep. Ingrijpende maatregelen volgen elkaar in razend tempo op. Ook boeren en telers blijven niet gespaard. Gezond en vers voedsel is cruciaal, maar de coronamaatregelen leiden tot acute verstoring van de productie, handel en verkoop van versproducten. De campagne #KoopOnzeOogst biedt boeren hulp bij promotie en afzet van hun verse voorraad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - De provincie Overijssel start een virtuele tour langs MKB-bedrijven om te zien en te bespreken tegen welke problemen bedrijven oplopen als gevolg van de coronacrisis. Op deze manier wil de provincie te weten komen of de inmiddels beschikbaar gestelde noodmaatregelen werken, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar ook of er slimme ideeën zijn hoe met het virus of met de crisismaatregelen kan worden omgegaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE -Overijssel start dit voorjaar met nieuw onderzoek om korstmossen op bomen in kaart te brengen. De mix van schimmel en algen zijn herkenbaar als grijze of gele plakkaten op de boomstammen. Deze mossen vertellen veel over de luchtkwaliteit en zijn een belangrijke indicator voor de stikstofdepositie. Door met regelmaat de korstmossen te inventariseren, bouwt hert onderzoeksteam feitelijk aan een natuurlijk meetnet in Overijssel. Dit geeft belangrijke handvatten om de landelijke gegevens te kunnen toetsen in de praktijk en meer inzicht te krijgen in de stand van zaken om de stikstofdepositie in natuurgebieden terug te dringen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd. Het doel hiervan is om verspreiding van het virus te beheersen. Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Provinciale bruggen en sluizen worden tot 1 juni niet bedient voor niet-noodzakelijke recreatievaart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

7

ZWOLLE - Het Kabinet heeft de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen aangescherpt. Voor uw waterschap betekent dit dat alle evenementen, rondleidingen en andere samenkomsten tot 1 juni geannuleerd zijn. Het waterschapswerk gaat ondertussen ‘gewoon’ door. En dat is noodzakelijk. Zo blijven we zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende water voor boeren en bedrijven en voor schoon water in de stad en de natuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kennis

REGIO - Reizigers geven gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer aan het openbaar vervoer in Nederland over 2019. Dat blijkt uit de jaarlijkse OV-Klantenbarometer van het kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV). In 2018 was het gemiddelde rapportcijfer nog een 7,7. Reizigers blijven kritisch over de prijs en informatie bij vertragingen. Dit is ook te zien bij de waardering van het regionale vervoer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)