kennispoortenRZUZWOLLE - Kennispoort Regio Zwolle en PEC Zwolle / Regio Zwolle United hebben de bestaande samenwerking verlengd. De organisaties werken samen sinds 2014, met als doel om de kracht van voetbal in te zetten om meer regionale ondernemers te betrekken bij innovatie en de kansrijke sectoren in de Regio Zwolle.

De overeenkomst werd ondertekend door Marius Woldberg (directeur Kennispoort Regio Zwolle) en Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Museum SchoklandSCHOKLAND - In een expositie op Schokland staan vogels centraal die op en rond dit werelderfgoed hun leefgebied hebben. In de tentoonstelling komt een rijk palet aan vogelsoorten in diverse kunstuitingen aan bod.

Tijdens de expositieperiode (tot 10 juli) organiseert het museum samen met Stichting Het Flevo-landschap een aantal vogelexcursies op het voormalig eiland Schokland. Op deze wijze maken bezoekers zowel binnen als buiten het museum op gevarieerde wijze kennis met de vele vogels die dit gebied rijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

amerikanenWEZEP - Zaterdagmiddag 23 april kunnen op het terrein van restaurant Coelenhage in Wezep Amerikaanse auto's worden bekeken. De Corvette Camaro Firebird club Stingray’82 houdt dan vanaf 13.00 uur een meeting om hun auto’s te tonen aan leden en bezoekers. Ook niet-leden zijn welkom zijn met hun auto.

Stingray’82 is een landelijke club met zo’n 450 leden die zo’n 8 evenementen in een jaar organiseert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inhijsen brugdekREGIO - Natuurgebied de Vreugderijkerwaard, een uiterwaard langs de rivier de IJssel bij Zwolle, krijgt een 'overstroombare brug'. Door deze brug blijven de woningen in dit natuurgebied bereikbaar en wordt het gebied beter toegankelijk voor recreanten.

Vanwege de ligging in de uiterwaard wordt verwacht dat de 200 meter lange brug één tot vijf dagen per jaar onder water staat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opschoondagREGIO - Zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag. Tal van vrijwilligers gaan dan de straat op voor een grote voorjaarsschoonmaak. Want van schone buurten, bermen en bossen wordt iedereen blij, zo blijkt ook uit onderzoek van Gemeente.nu. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat de ergernissen-top 3 uit hondenpoep, vuurwerk en zwerfvuil bestaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sprokkelmarkt BalkenbrijOLDEBROEK – Traditiegetrouw werd op de laatste zaterdag van februari bij het Boerderijmuseum in Oldebroek de Sprokkelmarkt georganiseerd. Er waren tal van activiteiten en uit oma’s keuken konden diverse hapjes ‘gesprokkeld’ worden.

Het camerateam van Locourant.nl maakte er een VIDEOREPORTAGE van.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schokkeraaltjeELBURG - Woensdag 10 februari vertelde Aaltje Hotten uit IJsselmuiden, beter bekend als Aaltje van Schokland, in Elburg haar familiegeschiedenis op het eiland Schokland. Zij werd bijgestaan door haar dochter en beiden waren gekleed in de Schokkerdracht van rond 1850.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kaart Regio Zwolle2ELBURG - De gemeente Elburg sluit zich per 1 januari 2016 aan bij de bestuurlijke samenwerking Regio Zwolle. Elburg (ca. 23.000 inwoners) is daarmee de twintigste gemeente in het samenwerkingsverband.

De overheden zetten zich samen met de ondernemers, het onderwijs en de onderzoeksinstellingen ten volle in om de kansen voor economische ontwikkeling, sociale innovatie, en positionering en verbinding te benutten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Longpunt Zwolle november: 'In gesprek met de zorgverzekering, wat krijg ik vergoed?'

artsZWOLLE - Bij Longpunt Zwolle staat donderdagmiddag 26 november het onderwerp 'In gesprek met de zorgverzekering, wat krijgt u vergoed?' op het programma.

Zilveren Kruis Achmea zal de bezoekers een kijkje in de keuken van zorgverzekeraars geven en toelichten hoe zorgverzekeraars aan hun inkomsten komen, welke zorg er uit het basispakket wordt vergoed en hoe verzekeraars aankijken tegen de zorg voor chronisch zieken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vanhijumoverdevloerREGIO - Het economische beleid van de provincie Overijssel kan alleen succesvol zijn wanneer het tegemoet komt aan de wensen van het bedrijfsleven. Tijdens een stage bij het MKB - dé banenmotor van Overijssel - wil gedeputeerde Eddy van Hijum de dagelijkse praktijk bij diverse bedrijven ervaren.

Het doel van de stage is mee te werken en te denken over daadwerkelijke bedrijfsvraagstukken. De aandacht richt zich met name op de sectoren Bouw, Logistiek en Maakindustrie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

isalafoto4

ZWOLLE - Minder complexe kinderoncologische zorg dichterbij huis laten plaatsvinden. Dat is de kern van het ‘shared care concept’ dat Isala, samen met 13 andere ziekenhuizen, ondertekende met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Zij openen hiervoor een landelijk centrum voor kinderoncologie. De nieuwe samenwerking betekent veel minder reistijd voor de ouders van jonge patiënten, en de mogelijkheid voor familie en vriendjes om op bezoek te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

teek

REGIO - Naar verwachting zullen komende maand een half miljoen mensen door een teek gebeten worden. Afgelopen maand werden aanzienlijk meer tekenbeten gemeld dan in eerdere jaren. Teken kunnen met een beet de ziekte van Lyme overbrengen. Het is daarom belangrijk dat mensen zich na een bezoek ‘in het groen’ goed controleren op tekenbeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementie

REGIO - De campagne wonen met dementie is een initiatief van de Provincie Overijssel en wordt ondersteund door de meeste Overijsselse gemeenten. ‘Lang zult u wonen met dementie’ geeft door folders, website (www.langzultuwonen.nl) en kennisbijeenkomsten tips om het huis dementievriendelijk te maken. Inwoners van deelnemende gemeenten kunnen getrainde vrijwilligers vragen om advies tijdens een huisbezoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

375 2

ZWOLLE/KAMPEN - De negentien gemeenten in de Regio Zwolle hebben een agenda voor de periode 2015-2020 opgesteld. Hoofddoelstelling is de groei van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid. De agenda concentreert zich rond drie thema's: Vernieuwend ondernemerschap, Menselijk Kapitaal en Internationalisering. Vernieuwend ondernemen krijgt onder meer vorm in het verder versterken van het innovatienetwerk en het ondersteunen van drie open innovatiecentra.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

beregening

REGIO - Er is op dit moment een groot tekort aan neerslag, maar de waterschappen verwachten voorlopig nog geen grote problemen. Dankzij voldoende aanvoer vanuit de grote rivieren en doordat waterschappen zich goed hebben voorbereid op deze droge periode, zijn de watersystemen goed op orde en bevatten nog voldoende water. Datzelfde geldt ook voor de kwaliteit van het water in sloten, meren en kanalen. Landbouwers en natuurbeheerders kunnen echter de komende dagen in toenemende mate problemen ervaren als de droogte doorzet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Filmpjes Diabetescentrum

ZWOLLE - De website van het Diabetescentrum van Isala biedt mensen met diabetes online instructievideo’s over onder andere insulinepompen, glucosesensoren en de insulinepen. Mensen met diabetes kunnen kiezen uit een breed assortiment van hulpmiddelen; dat maakt het soms lastig om deze keuze te maken. Tijdens het spreekuur licht de verpleegkundige patiënten voor, maar nu kunnen mensen het thuis nog eens nakijken. In de tien video’s bespreken specialisten en diabetesconsulenten van het Diabetescentrum de verschillende hulpmiddelen. Hélöise van der Vegt, diabetesverpleegkundige: ‘In de video’s zijn onze eigen specialisten aan het woord; zo ziet de patiënt een bekend en vertrouwd gezicht van de polikliniek. Informatie over de verschillende insulinepompen en andere middelen zijn wel online te vinden, maar apart op websites van leveranciers. Net als de zorg binnen het Diabetescentrum, staat nu alle benodigde informatie op één plek.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilig zwemmen

REGIO - Zoek jij op warme dagen ook verkoeling in het water? Via de gratis Zwemwater app van de waterschappen kun je elk moment checken welke van de 800 officiële zwemlocaties veilig zijn.Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties in open water. Samen met de omgevingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig is. Bij warm weer neemt de kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme toe en dat kan zwemmers gezondheidsklachten opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwen

Het wordt voor particulieren eenvoudiger om een huis op een vrije kavel te realiseren of een oud gebouw te transformeren naar een eigen woning. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft eigenbouwers meer vrijheid bij het ontwerpen van de woning en om de hoogte van de plafonds of de omvang van badkamer of toilet te bepalen. Dit staat in het gewijzigde bouwbesluit dat per 1 juli van kracht is. De wijzigingen staan gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

volle maan

Donderdag 2 juli van 21.00-23.00 uur, omgeving Zwolle

ZWOLLE - Lust for Life organiseert voor iedereen die mee wil doen regelmatig volle maan wandelingen. Volle maan is bij uitstek een moment voor reflectie. Tijdens de wandeling zullen oefeningen aangereikt worden die je kunnen helpen om wat niet belangrijk is achter je te laten en nieuwe plannen een kans van slagen te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

station

ZWOLLE - De vernieuwing van station Zwolle is hard op weg. Op 26 juni is de nieuwe reizigerstunnel geopend en tot eind 2015 worden zes perrons vernieuwd met perronkappen, roltrappen, liften en comfortabele wachtruimtes. De werkzaamheden zorgen er voor dat er soms minder of geen treinen rijden van en naar Zwolle.

De belangrijkste momenten voor 2015 zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)