Longpunt Zwolle november: 'In gesprek met de zorgverzekering, wat krijg ik vergoed?'

artsZWOLLE - Bij Longpunt Zwolle staat donderdagmiddag 26 november het onderwerp 'In gesprek met de zorgverzekering, wat krijgt u vergoed?' op het programma.

Zilveren Kruis Achmea zal de bezoekers een kijkje in de keuken van zorgverzekeraars geven en toelichten hoe zorgverzekeraars aan hun inkomsten komen, welke zorg er uit het basispakket wordt vergoed en hoe verzekeraars aankijken tegen de zorg voor chronisch zieken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vanhijumoverdevloerREGIO - Het economische beleid van de provincie Overijssel kan alleen succesvol zijn wanneer het tegemoet komt aan de wensen van het bedrijfsleven. Tijdens een stage bij het MKB - dé banenmotor van Overijssel - wil gedeputeerde Eddy van Hijum de dagelijkse praktijk bij diverse bedrijven ervaren.

Het doel van de stage is mee te werken en te denken over daadwerkelijke bedrijfsvraagstukken. De aandacht richt zich met name op de sectoren Bouw, Logistiek en Maakindustrie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

isalafoto4

ZWOLLE - Minder complexe kinderoncologische zorg dichterbij huis laten plaatsvinden. Dat is de kern van het ‘shared care concept’ dat Isala, samen met 13 andere ziekenhuizen, ondertekende met het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Zij openen hiervoor een landelijk centrum voor kinderoncologie. De nieuwe samenwerking betekent veel minder reistijd voor de ouders van jonge patiënten, en de mogelijkheid voor familie en vriendjes om op bezoek te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

teek

REGIO - Naar verwachting zullen komende maand een half miljoen mensen door een teek gebeten worden. Afgelopen maand werden aanzienlijk meer tekenbeten gemeld dan in eerdere jaren. Teken kunnen met een beet de ziekte van Lyme overbrengen. Het is daarom belangrijk dat mensen zich na een bezoek ‘in het groen’ goed controleren op tekenbeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementie

REGIO - De campagne wonen met dementie is een initiatief van de Provincie Overijssel en wordt ondersteund door de meeste Overijsselse gemeenten. ‘Lang zult u wonen met dementie’ geeft door folders, website (www.langzultuwonen.nl) en kennisbijeenkomsten tips om het huis dementievriendelijk te maken. Inwoners van deelnemende gemeenten kunnen getrainde vrijwilligers vragen om advies tijdens een huisbezoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

375 2

ZWOLLE/KAMPEN - De negentien gemeenten in de Regio Zwolle hebben een agenda voor de periode 2015-2020 opgesteld. Hoofddoelstelling is de groei van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid. De agenda concentreert zich rond drie thema's: Vernieuwend ondernemerschap, Menselijk Kapitaal en Internationalisering. Vernieuwend ondernemen krijgt onder meer vorm in het verder versterken van het innovatienetwerk en het ondersteunen van drie open innovatiecentra.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

beregening

REGIO - Er is op dit moment een groot tekort aan neerslag, maar de waterschappen verwachten voorlopig nog geen grote problemen. Dankzij voldoende aanvoer vanuit de grote rivieren en doordat waterschappen zich goed hebben voorbereid op deze droge periode, zijn de watersystemen goed op orde en bevatten nog voldoende water. Datzelfde geldt ook voor de kwaliteit van het water in sloten, meren en kanalen. Landbouwers en natuurbeheerders kunnen echter de komende dagen in toenemende mate problemen ervaren als de droogte doorzet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Filmpjes Diabetescentrum

ZWOLLE - De website van het Diabetescentrum van Isala biedt mensen met diabetes online instructievideo’s over onder andere insulinepompen, glucosesensoren en de insulinepen. Mensen met diabetes kunnen kiezen uit een breed assortiment van hulpmiddelen; dat maakt het soms lastig om deze keuze te maken. Tijdens het spreekuur licht de verpleegkundige patiënten voor, maar nu kunnen mensen het thuis nog eens nakijken. In de tien video’s bespreken specialisten en diabetesconsulenten van het Diabetescentrum de verschillende hulpmiddelen. Hélöise van der Vegt, diabetesverpleegkundige: ‘In de video’s zijn onze eigen specialisten aan het woord; zo ziet de patiënt een bekend en vertrouwd gezicht van de polikliniek. Informatie over de verschillende insulinepompen en andere middelen zijn wel online te vinden, maar apart op websites van leveranciers. Net als de zorg binnen het Diabetescentrum, staat nu alle benodigde informatie op één plek.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilig zwemmen

REGIO - Zoek jij op warme dagen ook verkoeling in het water? Via de gratis Zwemwater app van de waterschappen kun je elk moment checken welke van de 800 officiële zwemlocaties veilig zijn.Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties in open water. Samen met de omgevingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig is. Bij warm weer neemt de kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme toe en dat kan zwemmers gezondheidsklachten opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwen

Het wordt voor particulieren eenvoudiger om een huis op een vrije kavel te realiseren of een oud gebouw te transformeren naar een eigen woning. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft eigenbouwers meer vrijheid bij het ontwerpen van de woning en om de hoogte van de plafonds of de omvang van badkamer of toilet te bepalen. Dit staat in het gewijzigde bouwbesluit dat per 1 juli van kracht is. De wijzigingen staan gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

volle maan

Donderdag 2 juli van 21.00-23.00 uur, omgeving Zwolle

ZWOLLE - Lust for Life organiseert voor iedereen die mee wil doen regelmatig volle maan wandelingen. Volle maan is bij uitstek een moment voor reflectie. Tijdens de wandeling zullen oefeningen aangereikt worden die je kunnen helpen om wat niet belangrijk is achter je te laten en nieuwe plannen een kans van slagen te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

station

ZWOLLE - De vernieuwing van station Zwolle is hard op weg. Op 26 juni is de nieuwe reizigerstunnel geopend en tot eind 2015 worden zes perrons vernieuwd met perronkappen, roltrappen, liften en comfortabele wachtruimtes. De werkzaamheden zorgen er voor dat er soms minder of geen treinen rijden van en naar Zwolle.

De belangrijkste momenten voor 2015 zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijsseldelta

IJSSELDELTA - De komende periode geeft Stichting In de IJsseldelta invulling aan hun begin oktober 2015 te lanceren website ofwel toegangspoort tot een unieke plattelandsbeleving van Nationaal Landschap IJsseldelta. De ruim veertig ondernemers die binnen de stichting samenwerken, presenteren via deze website hun streekproducten, toeristische accommodaties en recreatieve voorzieningen. "Graag nodigen we meer streekgebonden ondernemers uit deel te nemen aan deze kansrijke website", zet bestuurslid Cor Pierik de toegangspoort open.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

windmolensHATTEMERBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft donderdagavond bij ruime meerderheid besloten medewerking te verlenen aan het windmolenpark Hattemerbroek. Hiermee is de verkenningsfase voor dit project afgerond en kan de planfase officieel van start gaan.

In het voorstel wil initiatiefnemer Van Werven een viertal windturbines plaatsen in het gebied rondom de A50/A28 en Hanzelijn. In de verkenningsfase zijn de voor- en nadelen op veel verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen. Dat heeft er tevens toe geleid dat de initiatiefnemer is gevraagd een aanvullend advies te vragen naar de milieu-effecten van het voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9995ZWOLLE - Op 5, 6 en 7 juni wordt in Zwolle het festival 'Zwolle Unlimited' gehouden. Men kan dan drie dagen lang op kades, parken en stadspleinen genieten van storytelling, literatuur, straattheater en rootsmuziek. Er is ook een grote boekenmarkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pasarZWOLLE - Van 13 t/m 15 maart wordt er in de IJsselhallen weer een Pasar Malam Bali gehouden. Pasar Malam betekent in het Indonesisch/Maleis "avondmarkt". In de IJsselhallen is het echter niet alleen een markt, maar ook een evenement met veel muziek, dansgroepen en natuurlijk restaurants met Indisch eten.

Op de Oosterse markt vindt men naast wierook, sambal, kleding, spekkoek, fruit, sieraden, kunstvoorwerpen ook pitjit massages, angklung workshops, ambachten en handlezers en kan men rondsnuffelen tussen de Aziatische stands.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Dit is een artikel uit het Jaarverslag Zwolle Kampen Netwerkstad 2014.

Geert MeijeringREGIO - Sinds mei 2014 is Geert Meijering wethouder van de gemeente Kampen. Hij maakt deel uit van het bestuursteam van de programmalijn Economische ontwikkeling van Zwolle Kampen Netwerkstad. Als jonge, recent aangetreden bestuurder kijkt hij fris aan tegen het samenwerkingsverband.

Van Zwolle Kampen Netwerkstad had Geert Meijering wel eens gehoord, maar een echt beeld had hij er niet bij. Dat is veranderd sinds hij in mei vorig jaar wethouder werd in Kampen, met onder andere economie en innovatie in zijn portefeuille. 'Bij mij is het besef gegroeid dat het een functioneel samenwerkingsverband is. Dankzij ZKN zitten we bijvoorbeeld aan tafel bij het MIRT-overleg van de Rijksoverheid, het bezorgt ons een lobbypositie als het gaat om het verdelen van geld voor de infrastructuur. Daarnaast merk ik dat Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel elkaar gemakkelijk weten te vinden, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Er zijn intensieve en goede contacten, op regelmatige en onregelmatige basis.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

amateurkunstZWOLLE - Op vrijdag 20 februari hebben Hester Maij, gedeputeerde cultuur van de provincie Overijssel, en de wethouders van 10 Overijsselse gemeenten symbolisch een puzzel gelegd waarvan de stukken samen de provincie Overijssel vormen. Dit gebeurde als opmaat naar de landelijke Week van de Amateurkunst die van 30 mei tot en met 7 juni plaats vindt. Kampen houdt de week in september, in combinatie met de Uitmarkt en de Open Monumentendag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo rechtspraak

REGIO - Nu de jaarwisseling nadert, plannen verschillende rechtbanken weer (super)snelrechtzittingen voor typische oudejaarsdelicten. Door verdachten snel voor te laten komen, geven rechtbanken het Openbaar Ministerie de gelegenheid lik-op-stukbeleid toe te passen. Voorwaarde is wel dat het OM eenvoudig te bewijzen zaken aanbrengt, die geen extra onderzoek vergen. De zittingen zijn alleen bedoeld voor strafbare feiten die duidelijk samenhangen met de jaarwisseling, zoals vuurwerkdelicten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

REGIO - De druk op de gemeentelijke begrotingen blijft onverminderd groot. Vrijwel alle Overijsselse gemeenten kampen nog steeds met teruglopende inkomsten als gevolg van de financiële crisis. Daar komen volgend jaar grote financiële uitdagingen bij, zoals de herverdeling voor de WMO-middelen en de drie decentralisaties in het sociale domein. Desondanks hebben 23 van de 25 Overijsselse gemeenten een sluitende begroting voor 2015 of meerjarenraming. Twee gemeenten vallen in 2015 onder preventief financieel toezicht van de provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)