Isala entree

ZWOLLE - Isala, huisartsen en Philips zijn in de regio Zwolle en Meppel een unieke samenwerking gestart voor digitale thuismonitoring van COVID-patiënten op afstand. De huisartsenzorg wordt hiermee ontlast en patiënten worden pas in het ziekenhuis opgenomen als het echt nodig is. Hierdoor worden er minder bedden bezet in het ziekenhuis en daarmee wordt de reguliere zorg ontlast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

infographic klimaat actief subsidie van 2020

ZWOLLE - In 2020 heeft de subsidie Klimaat Actief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta bijgedragen aan ruim 7000 m2 groen dak. Bijna zo groot als een voetbalveld. Hiermee wordt er ongeveer 100.000 liter water vastgehouden én blijven de huizen koeler in hete dagen. Dat is bijna 900 badkuipen vol! Dit en meer blijkt uit de analyse van de subsidieaanvragen in 2020. Ook in 2021 is er weer subsidie beschikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggd

REGIO  - In de dagen voor Kerst lieten opvallend veel mensen zich testen op corona in de regio IJsselland. Daarna nam het aantal testen weer af. Het lijkt erop dat veel mensen zich hebben laten testen om op bezoek te kunnen bij familie en vrienden. Testen bij klachten is altijd aan te raden, maar een negatieve testuitslag geeft geen zekerheid dat je het virus niet door kunt geven in de dagen die volgen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mee

REGIO - De coronacrisis treft kwetsbare jongeren extra hard. Ten opzichte van dit voorjaar zijn de zorgen van professionals over hen toegenomen. Dat blijkt uit de ‘Signaleringsrapportage kwetsbare jongeren in coronatijd’ (II) die MEE NL publiceerde. Er zijn vooral zorgen over het wegvallen van dagstructuur, het sociale isolement en psychische klachten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterschaplogo l

REGIO - De  medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODeltazijn flink in touw geweest om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde. In nagenoeg het hele werkgebied viel een keer zoveel neerslag dan was voorspeld. Een groot deel daarvan viel ook nog eens in een kort tijdbestek. De vele regen zorgde voor een pittige situatie voor het watersysteem. De medewerkers van het waterschap zijn druk in de weer geweest om de waterpeilen weer op niveau te krijgen. Dit deden ze met de inzet van 1960 stuwen en 360 gemalen, van groot tot klein. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggd

REGIO -   In verband met de nieuwe coronamaatregelen heeft de GGD de onderzoeken op scholen uitgesteld tot na 18 januari 2021. Ouders van kinderen die al een afspraak met een (school)arts hebben gemaakt ontvangen bericht hierover. Heeft u naar aanleiding van dat bericht toch nog vragen over uw afspraak? Bel dan op werkdagen tussen 8.00-12.00 met 088-443 31 00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggd

ZWOLLE  -  GGD IJsselland gaat voor het vaccineren van zorgmedewerkers gebruik maken van de IJsselhallen. Hier is ook de L-testlocatie van de regio IJsselland gevestigd. Net als andere GGD’en in Nederland, begint GGD IJsselland vanaf 18 januari met het vaccineren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hui

- door Alida Bosma -

Als we vroeg in de morgen op pad gaan om het Huiner klompenpad bij Putten te gaan lopen is de wereld nog schemerig, grijs en het regent wat. Maar we hebben zin om te wandelen. In het grasland zien we heel veel verse molshopen dus de mollen zijn alweer actief.

Het landschap van het huinerpad wordt gekenmerkt door een kleinschalig karakter. De keuterboeren, die het landschap ontgonnen, gebruikten blokvormige kavels voor de Landbouw en ook als weidegebied.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HB

KAMPEN  - De verkoop van de HBS aan Stichting IJsselheem is donderdagavond op het laatste moment niet behandeld in de raadsvergadering. De reden daarvan: er kwam vijf minuten voor het begin van de vergadering een bod bij het college binnen van 1,5 miljoen van een ondernemer. Daarop werd door een meerderheid van de raadsleden besloten dat de verkoop van de agenda afgevoerd moest worden en volgend jaar weer besproken dient te worden. Dat terwijl alle fracties eerder akkoord waren met het voorstel tot verkoop.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO//IJSSELMUIDEN - Bij de aanleg en het onderhoud van wegen en kanalen wil de provincie Overijssel natuurinclusiever gaan werken. Dat betekent dat waar mogelijk nog beter rekening wordt gehouden met natuurbelangen. Uitgangspunt is om op de tekentafel de natuur al zoveel mogelijk mee te nemen in de plannen. Bij vijf projecten heeft de provincie hiervoor de mogelijkheden verkend. Een aantal projecten zijn inmiddels al uitgevoerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

ZWOLLE - Als je jong bent en net van school komt, is het vaak al lastig genoeg om aan een baan te komen. Ook is het voor scholieren lastig om een stageplek te vinden. De corona-uitbraak en de -maatregelen maken het nog eens extra lastig. Veel werkgevers hebben het moeilijk om het eigen personeel aan het werk te houden. De provincie Overijssel komt met twee nieuwe regelingen om jongeren een goede start te kunnen geven op de arbeidsmarkt, gericht op het in dienst nemen van pas afgestudeerde jongeren in het Midden- en Kleinbedrijf en het aanbieden van stage- en leerwerkplaatsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

ZWOLLE -  Wie voor verlenging van het rijbewijs B/C/D een medische keuring moet ondergaan kan daarvoor terecht op woensdagmiddag 13 januari 2021 in Wijkcentrum "De Pol", Gelijkheid 1, 8014 XC Zwolle-Zuid. Er zijn kosten aan verbonden.

Een afspraak maakt u (op werkdagen tot 17.00 uur) via 06-10329560 of 06-20670105.

Voor meer informatie zie www.rijbewijs-keuring.com 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Isala entree

ZWOLLE - Nederland gaat op slot. Het zat er aan te komen, maar dat maakt het niet minder ingrijpend. In Isala hoeven ze de maatregelen niet te veranderen. 'Onze zorg is veilig en gaat gewoon door'. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

paul ridderhof 14dec20 1216 deel

REGIO - Vanaf 13 december is RRReis de nieuwe naam voor het regionale openbaar vervoer in de concessie IJssel-Vecht. RRReis biedt meer openbaar vervoer, betere verbindingen en meer comfort voor reizigers. Én IJssel-Vecht is één van de meest duurzame concessies van Nederland met 246 nieuwe, elektrische bussen. Maandag 14 december werd in klein gezelschap in Ede het officiële startschot gegeven door de provincies Gelderland en Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO - Overijssel ontvangt 1,8 miljoen euro van het Rijk voor de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed. Denk aan scholen, verenigingsgebouwen, zorginstellingen, culturele instellingen of dorps- en buurthuizen. Het geld is bedoeld om de eigenaren en besturen van deze gebouwen en instellingen te ondersteunen met kennis en uitvoeringskracht. Voor het geld worden onder meer duurzaamheidscoaches ingezet.

Wat is de taak van de duurzaamheidscoaches?

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1010604

- door Alida Bosma  - 

Het Markluider klompenpad loopt door het gebied ‘t Gulbroek in de omgeving van Veessen. ‘t Gulbroek is van oudsher een nat landbouwgebied. Dat is opgedeeld in lage en hoge Gulbroek. De agrarische graslanden werden vroeger als hooiland gebruikt. Omdat het land pas na half juni te berijden viel. Het is een kwelgebied waarbij schoon water vanuit het Veluwe massief naar boven komt. Door ontwatering is het gebied verdroogd. Tegenwoordig worden de percelen beheerd door Staatsbosbeheer die het gebied weer drassig wil maken en een boer die een overeenkomst heeft afgesloten. Drassige weiden is beter voor de vogelstand en  de planten vegetatie.

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

REGIO - De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat Rijk en provincies  hebben bereikt over de besteding van 3 miljard euro om stikstofgevoelige natuur te verbeteren. Onderdeel van het zogeheten Programma Natuur is om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.

Welke maatregelen worden genomen met betrekking tot de verbeteringen?

Schrijf reactie (0 Reacties)

 zonnepanelen

Het aanbod en de vraag naar duurzame energie uit wind, zon, restwarmte en waterstof groeit. Dat levert een van de grootste uitdagingen op waar het slagen van de energietransitie van afhangt.  Hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende schone energie beschikbaar is voor huishoudens, bedrijven en in de accu van onze auto? De energie van de windmolen of een fabriek moet wel daar komen waar deze nodig is én op het moment dat het nodig is. Dat is een enorme puzzel. Alleen via één groot collectief systeem kan dit niet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

117

Morgen, woensdag 9 december vervolgt Wilbert Magré zijn online 'Onderweg naar Kerst' serie op het orgel vanuit de Geref. Kerk te Doornspijk.  11 december (met panfluitiste Carina Bossenbroek), 14 december, 16 december, 18 december (met dwarsfluitiste Erica Vogel), 21 december en 23 december (met violiste Corrie Wielink). De concerten zijn te volgen via www.facebook.com/wilbert.magre.

Gesprek met Wilbert Magre over de serie van liveconcerten via Facebook

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Er zijn al een tijdje geen nieuwe afleveringen verschenen van de serie '75 Jaar Bevrijding'. In deze video legt de maker Jeffrey Koerhuis kort uit waarom en hoe de serie in de toekomst er uit gaat zien.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)